Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Business Västerbotten?

Region Västerbotten samlar de regionala näringslivsfrämjarna i arbetet för ett regionalt exportcentrum. En av aktörerna är Business Sweden, där Katharina Saalo är regional export adviser.

Vi frågade henne vad hon identifierar som Västerbottens tre största utmaningar respektive styrkor för att nå ut och etablera sig på en internationell marknad:

Styrkor

Västerbotten har en bra bredd på sina exportföretag

Idag så står små och medelstora företag för över 50 % av exportvärdet i länet, vilket innebär stabil grund, dvs man har redan erfarenhet av exportera som man kan jobba vidare med och enklare att öka sin export.

Bredden på branscher för export

Våra exporterande produkter är främst inom maskintillverkning, utvinning av mineral och till viss del trävaror. Men vi har flera branscher på frammarsch som exporterar produkter och tjänster inom kemiska produkter, elektronik, turism och ICT.

God bredbandsuppkoppling

Möjligheten att driva företag, exportera är inte beroende av var i länet man bor, och det är en konkurrenskraft i sig. Det blir enklare att hitta nya affärsmodeller och hantera fler kunder.

Utmaningar

Exporten växer för långsamt

Den växer lite varje år, det är dock en långsam återhämtning från fallet 2009 när varuexporten i länet droppande närmare 60%. En kraftsamling behövs verkligen vi behöver få fler företag att våga ta steget ut på den internationella marknaden.

Behov av att våga och vilja växa med export.

Exportfrämjarsystemet har en tydlig uppgift att medvetandegöra, och hjälpa till med kompetenshöjning och att sänka trösklarna för de som vill ut på en internationell marknad.

En tilltagande protektionism

Se bara utvecklingen i USA och UK. USA är den fjärde största marknaden för Västerbotten och UK den sjätte största. Att minimera barriärer till handel med andra länder är av yttersta vikt för ett exportberoendeland som Sverige.

Skriv ut

21 december, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer