Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Churchill var inte heller klok – en föreställning om arbetslivet med funktionshinder

Arbetslösheten i Västerbotten låg i januari 2017 på 6,6 procent, vilket är en bit under rikssnittet som ligger på 7,8 procent. Trots det har länet stora utmaningar inom arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Siffror från Arbetsförmedlingen visar också på att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetskraftsförmåga är en kraftigt överrepresenterad grupp i arbetslöshetsstatistiken. Frågan om vilka som behövs på arbetsmarknaden är med andra ord mycket aktuell. Föreställningen “Churchill vad inte heller klok” ska ses i ljuset av detta och är ett bidrag för att diskussionen ska nå en bred publik.

Arbetslösheten för personer med funktionshinder är uppe i över 50 procent, vilket är oroväckande. Det är en kamp att som ung med funktionshinder ta sig in på arbetsmarknaden. Region Västerbottens projekt Arbetsmarknadsforum arrangerade tillsammans med Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö ett seminarium om arbetslivet för personer med funktionshinder.

Arbetsmarknadsforum är ett ESF-finansierat projekt i vilket  frågor med bäring på arbetsmarknad, utbildning, långsiktig kompetensförsörjning, mångfald och samt hur aktörerna gemensamt kan arbeta för att möta regionens utmaningar diskuteras och utvecklas. Syftet är stärkt kapacitet för ökad samverkan och koppling mellan utbildningsväsende, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande inom Västerbotten till nytta för regionens kvinnor och män oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Seminariet inleddes av Pär Larshans, CSO Ragn-Sells Sweden, som talade under rubriken “Mångfald är bra – men hur går det till i praktiken”. Han berättade om sitt gedigna arbete med Max restauranger, var han har många år av arbete bakom sig. Han berättade om solskenshistorian Claes som anställdes på Max i Skellefteå, hur anställningen förändrade hans liv radikalt och som också idag är en omtalad historia, ett praktexempel och inspiration landet över.

Publiken gavs nya perspektiv i vad det innebär att anställa människor med funktionshinder, och hur en arbetsgivare kan se och hitta lösningar. Och en otroligt viktig faktor – vad det faktiskt innebär för någon med funktionsnedsättning att ha ett arbete, känna sig delaktig i samhället och hur mycket positivt som kan komma ur det.

“Det finns ingen individuell framtid – framtiden formas gemensamt”

Ett inkluderande samhälle blir inte bara bättre, utan mångfalden behövs för att hitta till nya och bättre vägar. Vårt linjära förbrukningssamhälle behöver omvandlas till ett cirkulärt, regenerativt samhälle, menar Pär Larshans.

Arbetsgivare behöver vara mer transparenta, öppna och framförallt våga bemöta rädslan för personer med funktionshinder. Det handlar inte om att ändra policyn på en arbetsplats, utan även individen och dess attityd måste ändra riktning. Hur kan vi då åstadkomma en förändring av attityd? Kan utbildning kring ledarskap och attityd vara en öppning till att förändra det värderingsstyrda ledarskapet? Istället för att diskriminera behöver vi öppna upp och säga att allt är möjligt.

“Churchill fick Nobelpriset i litteratur – och var bipolär”

Det stående problemet okunskap – vad innebär det att ha till exempel adhd eller asperger? En funktionsnedsättning behöver inte alls vara något negativt, utan kan vändas till en bra egenskap. Till exempel att vara specialiserad och ha expertis inom ett visst område, och därmed bli en otrolig tillgång för ett företag. Precis som skådespelarna från Östra teatern visade starkt på i sin föreställning – hela arbetsplatsen utvecklas!

Efter föreläsningen fick publiken möta tre karaktärer, spelade av Östra teatern och verklighetsbaserade. Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med ADHD och Jonas med Aspergers syndrom. Vi fick följa deras resor och hur de mötte arbetsmiljöer där rekryteringssajter och bemanningsfirmor tagit över, slimmade strukturer och krav på effektivitet utestänger dem. Svart på vitt fick vi uppspelat framför oss hur det faktiskt kan gå till på en arbetsplats.

För att knyta ihop säcken fördes en gemensam diskussion i slutet av seminariet. Publiken delade med sig av erfarenheter och samsynen kring vikten av att våga anställa människor med funktionshinder. Gemensam slutsats var positivt för arbetsgivaren – positivt för den anställde. Där viljan finns, finns också en lösning.

Arrangörerna Region Västerbottens projekt Arbetsmarknadsforum tillsammans med Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö kunde glädjas åt att hela 174 personer anmälde sig till föreställningen.

Mer information:

Joel Hedlund
Projektledare Arbetsmarknadsforum
joel.hedlund@regionvasterbotten.se
070-69 76 846

Skriv ut
22 mars, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer