Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Digitalisering ska lyfta Västerbottens företag

För att Västerbotten på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter har projektet Digilyft Västerbotten skapats - ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Tillväxtverket och det regionala näringslivet.

För att Västerbotten på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter har projektet Digilyft Västerbotten skapats – ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Tillväxtverket och det regionala näringslivet.
Projektet går ut på att hjälpa små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag i regionen att höja sin kompetens kring digitaliseringen och därigenom användningen av digital teknik, precis i linje med det som regeringens Nyindustrialiseringsstrategi föreslår.

Mellan 30-50 företag ska involveras i projektet, som inleddes i april och pågår till årsskiftet. Magnus Rudehäll, digital strateg vid Region Västerbotten, har arbetat med framtagandet och utformningen av projektet.

– Projektet kommer att inledas med ett antal kunskaps- och inspirationsseminarier ute i länet. I samband med det nyttjar vi redan existerande kluster och projekt för nå ut till företagen. 10-15 företag som deltar vid seminarierna kommer att, mot en mindre medfinansiering, erbjudas individuellt och gruppvis stöd via digitaliseringscoacher. Coachen ska tillsammans med företaget se över och bedöma hur de på ett bättre sätt kan använda sig av digitaliseringen i sin verksamhet.

Målet är att de företag som får hjälp av en digitaliseringscoach ska ta fram en digitaliseringsplan som ska leda till ökad kompetens, tillväxt och konkurrenskraft samt en hållbarare produktion.

Beatriz Axelsson, affärscoach vid Norsjö kommun, kommer att vara projektledare och ser positivt på projektets möjligheter:

– Vi har så fantastiska möjligheter i Västerbotten, med vårt välutvecklade bredband. Men vi skulle kunna använda det mycket mer. Digilyft Västerbotten kommer hjälpa företag att se utvecklingsmöjligheter som de idag kanske inte tar tillvara på.

Digilyft pågår just nu och ska utvärderas efter årsskiftet.

– Det finns så mycket att vinna på att jobba med digitalisering i det regionala näringslivet, säger Beatriz Axelsson. Vi ökar möjligheterna för företag att utvecklas i hela regionen, oavsett geografisk placering. Men det handlar också om hållbarhet och ökad produktivitet.

För mer infomation

Magnus Rudehäll.
Skriv ut
20 juni, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer