Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Finns arbetskraft åt gruvnäringen?

50 företrädare från gruvbranschen samlades vid Region Västerbottens och Länsstyrelsen Norrbottens gemensamma workshop om gruv- och mineralnäringens framtida kompetensförsörjning.

En väl fungerande kompetensförsörjning är en av de viktigaste faktorerna för fortsatt framgångsrik svensk gruvnäring. Men hur ser kompetensförsörjningen ut i branschen? Den frågan ställde sig 50 företrädare från gruvbranschen vid Region Västerbottens och Länsstyrelsen Norrbottens gemensamma workshop om gruv- och mineralnäringens framtida kompetensförsörjning.

Grete Solvang Stoltz, HR-direktör vid LKAB, inledde dagen med att berätta om sin organisations syn på framtiden. LKAB står för 90 procent av järnmalmsproduktionen i Europa, vilket motsvarade 106 miljarder av Sveriges BNP 2013. Näringen är i dagsläget mycket prispressad, vilket ställer stora krav på branschen:

– Sverige kan inte konkurrera med lägsta pris eller lägsta löner, men däremot med innovationer och kompetens, sa Grete Solvang Stoltz. Vi kan vara smartare än våra internationella konkurrenter.

Flera aktörer inom gruvbranschen har tillsammans börjat kartlägga styrkor och svagheter i kompetensförsörjningsfrågan. Som styrkor ser man långsiktigheten i arbetsgivarna och den moderna teknik som gruvnäringen innehar. På utvecklingssidan dominerar den ibland något negativa bilden av branschen och verksamhetsorternas placering.

LKAB är verksamma i alla utbildningsnivåer, lågstadium till högskola, och försöker skapa underlag för framtida rekryteringar, bland annat genom prao, teknikkurser, studiebesök, stipendier och projekt. Vidare jobbar man mycket medvetet med branschkulturen och mångfalden.

– Våra värderingar är viktiga för att ändra kulturen i branschen, sa Grete Solvang Stoltz. Många ser oss som hierarkiska, manliga och otillåtna. Det ska vi vrida om till en bild som präglas av kreativitet, långsiktighet och attraktivitet.

Jämställdhetsarbetet inom gruvindustrin

Cathrin Öderyd, ordförande för IF-Metall i Aitikgruvan intygade att trots att jämställdhetsfrågan behöver förstärkas inom näringen så har det hänt mycket de senaste åren. Kvinnor tilläts inte att jobba som gruvarbetare under jord före 1978. År 2013 var 15 procent av de anställda i gruvbranschen kvinnor. I Aitikgruvan är 30 procent av gruvarbetarna kvinnor.

– Vi måste komma ihåg att det är människor vi anställer, sa Cathrin Öderyd. Vi får inte glömma bort kompetensen på vägen, och där kan kvinnor och män naturligtvis stå för samma saker.

Hon pekade även på sambandet mellan arbetsmiljö och jämställdhetsfrågan:

– Om arbetet är för tungt för en kvinna så är det egentligen för tungt för en man också. Jämställdhet på arbetsplatsen och förbättrad arbetsmiljö går hand i hand.

Regeringsuppdrag för kompetensförsörjning

Bakgrunden till work-shopen är ”Gruv- och mineralnäringens långsiktiga kompetensbehov”, Gruvkomp, ett regeringsuppdrag inom Sveriges mineralstrategi. Arbetet syftar till att identifiera reella åtgärder och förankra dessa hos berörda parter.

Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten, även det ett regeringsuppdrag, pekade på behovet av att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i det framtida kompetensförsörjningsarbetet:

– I gruvbranschen finns ett antal yrken som med största sannolikhet kommer ersättas av digitalt utförande, t.ex. maskinförare. Digitaliseringen innebär förändring av branschen och stora möjligheter.

I rapporten ”40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025” som tagits fram av Kompetensplattform Västerbotten beskrivs ett antal strategier för att kunna hantera de stora kompetensbehov som arbetsmarknaden ser fram till 2025, där bland annat digitaliseringen är ett av verktygen.

Under dagen satt deltagarna i grupper och besvarade flertalet frågor med koppling till hur branschen ska hantera kompetensbehoven. Resultatet av workshoparna kommer att redovisas i regeringsuppdraget inom Sveriges mineralstrategi som de regionalt tillväxtansvariga i Norr- och Västerbotten, Västmanland, Dalarna och Örebro har för att utreda hur det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet kan mötas.

För mer information:

Lennart Gustavsson,

Region Västerbotten

Projektledare regeringsuppdrag i Västerbotten

070- 343 96 85

ordf@georange.se

Aurora Pelli

Projektledare Kompetensplattform Västerbotten

070-611 57 77
aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Skriv ut

23 september, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer