Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fler behöver jobba i fastighetsbranschen

Region Västerbotten Kompetensplattform bjöd tillsammans med FU in regionala företrädare till samtal om kompetensförsörjningen i fastighetsbranschen.

Region Västerbotten och FU (Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd) bjöd i veckan in till en träff för att diskutera kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen.

Deltagarna vid träffen var företrädare för fastighetsbranschen i regionen och utbildningsanordnare från gymnasienivå och Yh. Diskussionerna kretsade kring synen på branschen, yrkena utbildningsnivåer, matchning av kompetens och Västerbottens behov av samverkan för att förse fastighetsbranschen med rätt sorts kompetens.

– Här finns en hel del att göra, inte minst när det gäller bilden av vad t.ex. en fastighetsskötare faktiskt gör, sa Monika Larsson från Riksbyggen.

Stort rekryteringsbehov de närmsta åren

Fastighetsbranschen är i stort behov av utbildad personal då stora pensionsavgångar väntas de närmaste åren. Man uppskattar att ca 30 procent av alla fastighetstekniker i Sverige kommer att gå i pension fram till och med år 2025. Fastighetsbranschen står inför en generationsväxling och det finns stora karriärmöjligheter inom flera olika

områden för både gymnasialt och eftergymnasialt utbildade. Det finns också behov att bättre spegla mångfalden i samhället genom rekrytering och att inom branschen ta ett större ansvar för att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden.

Magnus Nordin, FU, berättade mer om den aktuella situationen inom branschen.

– Den vanligaste anledningen till att en rekrytering görs beror på ersättning, alltså att personal lämnat en arbetsgivare för att gå till en annan, sa Magnus Nordin. Man skulle kunna säga att det ”snos” ganska mycket personal inom fastighetsbranschen, vilket delvis hänger ihop med att inte tillräckligt många utbildar sig på gymnasie- och yrkeshögskolenivå mot fastighet.

Många av företrädarna vid mötet intygade att det finns stora utmaningar kopplade till rekrytering i branschen, främst av fastighetsingenjörer, chefer och fastighetstekniker.

Framtidens fastighetsbransch

Flera av deltagarna vid mötet intygade att branschen är under utveckling, mycket beroende på den digitala trenden. Det finns ett behov av att jobba med marknadsföringen av yrket, då kunskapen om förutsättningarna och arbetsformerna för de yrken som ingår i branschen tenderar att vara omoderna. Fastighetsbranschen har utvecklats mycket under bara de senaste åren och stora delar av branschen innebär digitala, innovativa och fria arbetssätt och arbetsmiljöer.

– Fastighetsbranschen måste bli duktigare på att visa upp och sälja in sig till potentiella nya medarbetare, som t.ex. ungdomar, sa Thomas Johansson, Norrporten.

Information och marknadsföring blev dagens slutliga ledord. Med stöd av Kompetensplattform Västerbotten kommer arbetet för att lyfta frågorna om rekrytering och kompetensutveckling inom fastighetsbranschen fortgå i regionen. Aurora Pelli, projektledare Kompetensplattform Västerbotten, ser potentialen i frågan:

– Här finns flera viktiga spår där det behövs ett väl fungerande regionalt samarbete. Samtidigt känner jag igen många av problembilderna från andra branscher i regionen, t.ex. de gröna näringarna. Det behövas även samverkan mellan branscherna.

För mer information:

Aurora Pelli

Projektledare Kompetensplattform Västerbotten

070- 611 57 77

aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Skriv ut

20 mars, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
 • Yrken i fastighetsbranschen:
  Fastighetsskötare
  Fastighetsförvaltare
  Fastighetsingenjör
  Fastighetstekniker
  Fastighetsvärd
  Ingenjörer energi och miljö
  Chefer

Kommentarer