Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fokus på digitaliseringens effekter på kompetensförsörjningen

Kompetensplattform Västerbottens genomförde en workshop i samband med Mötesplats Lycksele med fokus på digitaliseringens påverkan av kompetensförsörjningen. Inspiratör och samtalsledare var Anders Ekholm, vice vd vid Institutet för framtidsstudier.

Kompetensplattform Västerbottens genomförde en workshop i samband med Mötesplats Lycksele med fokus på digitaliseringens påverkan av kompetensförsörjningen. Inspiratör och samtalsledare var Anders Ekholm, vice vd vid Institutet för framtidsstudier.

Regionala och lokala företrädare möttes för att diskutera frågorna kring hur kompetensförsörjningen ska klara av att möta morgondagens möjligheter och utmaningar.

-Digitaliseringen är en av de faktorerna som påverkar kompetensförsörjning mest, säger Aurora Pelli, projektledare vid Kompetensplattform Västerbotten.

Vad digitaliseringstrenden innebär är något vi behöver prata om, både på ledande nivå och ute i verksamheterna.

För att ge fart och inspiration till diskussionerna var Anders Ekholm, vice Vd vid Institutet för framtidsstudier, inbjuden som gästtalare till mötet. Anders Ekholm, känd föreläsare inom ämnet hur digitala lösningar och välfärdssektorn utvecklas tillsammans, lyfte bland annat Västerbottens unika förutsättningar att bli en framgångsregion i frågan om digitaliseringsutvecklingen. Länet har med sina geografiska förutsättningar redan arbetat upp en kompetens kring hur välfärdens behov kan mättas trots långa avstånd. Det i kombination med universiteten inom regionen (Umeå universitet, SLU och Luleå tekniska universitet)och en vilja till förändring skapar goda förutsättningar för att kunna ta sig an digitaliserings utmaningar och möjligheter. Anders Ekholm påpekade också att vi redan nu måste bli bättre på att arbeta i team med tänkande maskiner, annars kommer övergången bli svår. Deltagarna, politiker och utbildningssamordnare, avslutade dagen med att i mindre grupper diskutera konkreta förslag och lösningar till hur den regionala arbetsmarknaden på bästa sätt ska kunna bemöta digitaliserings effekter.

– Data är den nya oljan, sa Anders Ekholm.

Kompetensplattform Västerbotten anordnar ett seminarium med liknande tema under Almedalsveckan. Den 30 juni kl. 9.30- 10.35 på Novgorodgränd 1 i Visby hålls seminariet ”Framtidens arbetsmarknad – digitaliseringens effekter på kompetensförsörjningen” tillsammans med Kompetenssamverkan Skåne och Tillväxtverket. Deltagande vid seminariet kräver ingen föranmälan.

Anders Ekholm föreläste i samband med Branschforum även vid Region Västerbottens konferens Mötesplats Lycksele, där under temat ”Empati och high tech”. Se hela föreläsningen här:

Skriv ut

5 juni, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer