Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Region Västerbotten bjöd in till träff i Lycksele för att diskutera framtidens kompetensförsörjning våren 2014.

Lyssna

Första utlysningen av Den Europeiska socialfonden har öppnat

Nu öppnar Den Europeiska socialfonden 2014-2020 sin första utlysning av projektmedel för Övre Norrland. Totalt finns det i en första omgång 70 miljoner kronor i projektmedel för företag och organisationer i Norrbotten och Västerbotten att söka.

Nu öppnar Den Europeiska socialfonden 2014-2020 sin första utlysning av projektmedel för Övre Norrland. Totalt finns det i en första omgång cirka 70 miljoner kronor i projektmedel för företag och organisationer i Norrbotten och Västerbotten att söka.

– Det här är den första utlysningen av många som kommer att ske de närmaste åren fram till 2020. Det är nu den nya programperioden drar igång på allvar för Den Europeiska socialfonden, säger Anna Lassinantti, chef för Näringsliv och samhällsbyggnad och biträdande regiondirektör vid Region Västerbotten.

– De som vill diskutera sin projektidé är välkommen att boka in en tid 11 och 12 februari, då  ESF-rådet finns på plats i Umeå, säger Katarina Molin, chef för Analys, planering och projektutveckling vid Region Västerbotten.

Utlysningen av Den Europeiska socialfonden är öppen mellan den 22 januari – 16 mars 2015 och vänder sig till följande tre målgrupper:

– Projektägare som genomfört en förstudie med Socialfondsmedel inom utlysning 2013-5080001.

– Företag och organisationer inom näringsliv, offentlig och civil sektor på geografiska platser i regionen med särskilda svårigheter att klara sin kompetensförsörjning och verksamhet. Alternativt andra stödsökande med denna målgrupp.

– Företag och organisationer i privat, offentlig eller civil sektor som söker medel till projekt med målgrupp nyanlända invandrare.

Regional handlingsplan för Socialfondsprogrammet i Övre Norrland 2014-2020 har två programområden:

Programområde 1:

Kompetensutveckling för att stärka särskilt utsatta företag, organisationer och geografiska platser i region Övre Norrland – cirka 21 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 25 procent.

Programområde 2:

Ökade övergångar till arbete för nyanlända invandrare i Övre Norrland – cirka 15 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 33 procent.

Förstudier som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutvecklingcirka 30 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till minst 53 procent.

Fakta Den Europeiska socialfonden: Under perioden 2007-2013 fördelades 434 miljoner SEK av det nationella socialfondsprogrammets budget till Övre Norrland. Anslaget för perioden fram till 2020 är fortfarande under bearbetning, men beräknas till att uppgå i närheten av beloppet för föregående period. Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet och huvudkontor i Stockholm och Falun.

Information Öppet hus med ESF-rådet:

Svenska ESF-rådet bjuder in till Öppet hus på Region Västerbotten, Norrlandsgatan 13, Umeå mellan den 11-12 februari för att diskutera specifika projekt.

Anmälan tas emot via e-post ovrenorrland@esf.se senast den 2 februari 2015. Ange om ni har önskemål om klockslag och dag. Vid frågor kontakta Mats Lejon tel.0920 384 85.

Mer information om utlysningarna finns på EFS-rådets webb: ​http://www.esf.se/Min-region/Ovre-Norrland/Regionala-utlysningar/

För mer information:

Katarina Molin, chef för Analys, planering och projektutveckling, Region Västerbotten, 070 -342 72 34

Anna Lassinantti, chef för Näringsliv och samhällsbyggnad och biträdande regiondirektör, Region Västerbotten, 070-514 63 75

Pressinformation:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

26 januari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer