Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Framtidens yrken och kompetenser i fokus under Västerbottens multibranscharena

Torsdagen den 23 mars samlade Region Västerbotten allt ifrån studie- och yrkesvägledare till politiker, tjänstemän och en rad branschrepresentanter för att tillsammans dyka in i framtidens kompetensbehov – och försöka förstå hur vi bäst rustar oss för utmaningen att försörja länet med rätt personer, med rätt kunskap och hur vi ska locka ungdomarna att välja framtidsyrken.

På plats var tankesmedjan Futurions kommunikationschef Per Lagerstöm som talade om vad framtidens färdigheter består i och hur vi ska lyckas robotsäkra våra ungdomar.
Multibranscharena är en aktivitet inom Kompetensplattformen Region Västerbotten och genomförs i samarbete med ESF-projektet Arbetsmarknadsforum och Arbetsförmedlingen.

En utgångspunkt för dagen, som idag är ett faktum, är att arbetsuppgifterna kommer att förändras inom alla branscher, eftersom det som kan definieras och automatiseras kommer att programmeras och bli digitala lösningar.

Per Lagerström från tankesmedjan Futorions valde att poängterade de positiva effekterna av datorisering och robotisering:
– Jobb  kommer inte att försvinna, men de kommer att förändras. Det är ett jätteviktigt budskap som vi alla måste hjälpa till att sprida. Tack vare digitaliseringen så kan jobb faktiskt bli både roligare och mer kvalificerade.

Per menade att vi måste sluta tänka yrken och börja tänka sysslor och redan nu sätta siktet på det som är och kommer att förbli svårt att automatisera. Den som först börjar specialisera sig på de områdena kommer att skaffa sig ett försprång – oavsett om det är privatpersoner eller utbildningsenheter.
– Vi måste lära oss att förhålla oss till förändringens hastighet, det betyder att det viktigaste man kan lära en elev är att vara flexibel.

Tankesmedjan Futurion lämnade efter sig en lista – kärnan av ”Framtidens färdigheter”. 6 saker, som vi talar för lite om och håller på att glömma bort:

 • nytänkande
 • konstnärlighet
 • sociala kompetens
 • förhandlingsförmåga
 • övertalningsförmåga
 • medkänsla

Nästa keynote-speaker var Agneta Tjärnström, prognoschef Arbetsförmedlingen. Hon framhöll att klimatet i Sverige är exceptionellt bra:
– Det går bra för Sveriges arbetsmarknad. Det går väldigt bra för Sverige och nästan bäst går det för Västerbotten, sa Agneta.  

Sverige har de närmsta åren dessutom varit starkast i Europa vilket lett till att det är svårt att möta kompetensbehovet, då efterfrågan är så stor, speciellt inom expertområden.

Var finns då jobben?
– Lärare, byggarbetare, data och it förstås. Och, fler människor betyder alltid fler jobb. Alla ska nämligen åka buss, handla, bo och gå i skola.


Två faktum är tydliga på arbetsmarknaden, de två stora vattendelarna i arbetslösheten. Arbetslösheten är fem gånger så hög bland utrikes födda, det är ett problem att komma tillrätta med – liksom vikten av att ha gått färdigt gymnasiet.
– Har du en gymnasieutbildning idag så får du job, i synnerhet om du är svenskfödd. Du kanske inte får det jobb du vill ha men du får jobb, menade Agneta.

Efter lunch gavs deltagarna möjlighet att delta under en rad valbara seminarier.

 • Gruv och mineral
 • IT
 • Vård och Omsorg
 • Gröna näringar
 • Pedagogiska yrken
 • Turism- och besöksnäring
 • Bygg och anläggning

NOTERA att presentationsbilder från dagen hittas nedan.

Skriv ut

24 mars, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Bilagor

Kommentarer