Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Statsråd Anna Ekström Gymnasieminister Kunskapslyftsminister Utbildningsdepartementet

Lyssna

Gymnasie- och kunskapslyftsministern besöker Lycksele

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister kommer till Tannbergsskolan, Lycksele fredag 28 april kl.13.30-15.30.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, är angelägen om att få ta del av de erfarenheter, planer och ambitioner som finns runt om i landet inom vuxenutbildningen och speciellt satsningen på yrkesvux. I Västerbotten finns sedan lång tid tillbaka en utbyggd samverkan mellan kommunerna inom vuxenutbildning och när Anna Ekström möter rektorer, politiker, representanter från Arbetsförmedlingen och arbetsgivare på Tannbergsskolan i Lycksele så för hon dialog med ett län som kommit långt inom området.

Samtalet kommer att röra möjligheter och utmaningar med regionalt yrkesutbildningssamarbete, förutsättningar för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och möjligheter att ytterligare utveckla regionala samverkansstrukturer och samordning mellan berörda aktörer. Det är dialogen som står fokus för mötet.

– Det är ett erkännande till det goda samarbete och den kvalitativa vuxenutbildning som finns i länet att Anna Ekström vill ha en dialog med oss i Västerbotten. Säger Aurora Pelli, Kompetensplattformen Region Västerbotten.

Inom ramen för regeringens kunskapslyft byggs vuxenutbildningen ut kraftigt. En av regeringens satsningar är ett nytt statsbidrag för samverkan för regionalt yrkesvux. Syftet är att möta utmaningarna med kompetensförsörjning och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Västerbotten står inför stora utmaningar med behov av 40 000 nya medarbetare inom den närmaste 10-års perioden samtidigt som vi har stora utmaningar med matchningen mellan jobb och utbildning. En stor grupp nyanlända behöver också undervisning i svenska, utbildning, praktik och jobb. Det är med bakgrund av detta som bl.a. regeringen bygger ut vuxenutbildningen och satsar på yrkesvux.

Dag: Fredag 28 april
Tid: Kl.13.30-15.30
Plats: Lärcentrum, Tannbergsskolan Lycksele

För mer information:

Aurora Pelli
Kompetensplattformen Region Västerbotten
070-6115777
aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Lars Gavelin
Rektor Vilhelmina lärcentra
0730-621 329
lars.gavelin@vilhelmina.se

Skriv ut

26 april, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer