Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Fotograf: Jörgen Boström

Lyssna

Hur kan Yrkeshögskolan bidra till att lösa industrins kompetensförsörjningsbehov?

Svensk industri går på högvarv och Västerbotten är inget undantag. En förutsättning för att växa och utveckla sin konkurrenskraft är tillgång till rätt kompetens, något som visat sig vara en stor utmaning för många företag. Konsekvenserna?

Avstannande expansionsplaner, svårigheter att utveckla produkter och tjänster, företagen tvingas tacka nej till nya ordar och går miste om potentiella affärer.
Utifrån vårt uppdrag att stötta det regionala kompetensförsörjningsarbetet bjuder Region Västerbotten tillsammans med Teknikföretagen in till dialog där vi vill lyfta Yrkeshögskolan som utbildningsform. Yrkeshögskolan levererar eftergymnasiala utbildningar skräddarsydda efter arbetsmarknadens behov, framskrivna och drivna i nära
samarbete med näringslivet. 9 av 10 studenter får jobb direkt efter utbildningen, ett kvitto på att de svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan.

Syftet med denna dialog är att
• Föra samman industrin och de utbildningsanordnare som är verksamma i regionen
• Gemensamt identifiera de yrkesroller som industrin efterfrågar
• Översätta dessa till tänkbara utbildningar på Yrkeshögskolenivå
• Påbörja framskrivandet av ett antal ansökningar

Målgrupp Industriföretag, branschföreträdare, arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare, utbildningsanordnare från Yrkeshögskolor
Tid Torsdag 24 maj 2018, klockan 8-12, vi bjuder på frukost
Plats T2 college, Skellefteå
Avgift Deltagande är kostnadsfritt men ej avanmäld plats debiteras
Anmälan Senast den 18 maj 2018 på denna länk!

Frågor Stina Johansson, stina.johansson@regionvasterbotten.se, 070-365 45 70
Aurora Pelli, aurora.pelli@regionvasterbotten.se , 070-611 57 77

Skriv ut

9 maj, 2018 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer