Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Fotograf: Jörgen Boström

Lyssna

Inbjudan till industridialog kompetensförsörjning (Umeå)

Utifrån vårt uppdrag att stötta det regionala kompetensförsörjningsarbetet bjuder Region Västerbotten tillsammans med Umeå kommuns Näringslivskontor in till dialog där vi vill lyfta Yrkeshögskolan som utbildningsform.

Svensk industri går på högvarv och Västerbotten är inget undantag. En förutsättning för att växa och utveckla sin konkurrenskraft är tillgång till rätt kompetens, något som visat sig vara en stor utmaning för många företag. Konse- kvenserna? Avstannande expansionsplaner, svårigheter att utveckla produkter och tjänster, företagen tvingas tacka nej till nya ordrar och går miste om potentiella affärer.

Utifrån vårt uppdrag att stötta det regionala kompetensförsörjningsarbetet bjuder Region Västerbotten tillsam- mans med Umeå kommuns Näringslivskontor in till dialog där vi vill lyfta Yrkeshögskolan som utbildningsform. Yrkeshögskolan levererar eftergymnasiala utbildningar skräddarsydda efter arbetsmarknadens behov, framskrivna och drivna i nära samarbete med näringslivet. 9 av 10 studenter får jobb direkt efter utbildningen, ett kvitto på att de svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan.

Syftet med denna dialog är att

  • Föra samman industrin och de utbildningsanordnare som är verksamma i regionen• Gemensamt identifiera de yrkesroller som industrin efterfrågar
  • Översätta dessa till tänkbara utbildningar på Yrkeshögskolenivå
  • Påbörja framskrivandet av ett antal ansökningar

Målgrupp
Industriföretag,branschföreträdare,arbetsgivarrepresentanter,fackligaföreträdare, utbildningsanordnare från Yrkeshögskolor

Tid
Onsdag 16 maj 2018, klockan 13-16, vi bjuder på lunch innan och fika

Plats
Sliperiet, lokalen Stage Box

Avgiftsfritt
Deltagande är kostnadsfritt men ej avanmäld plats debiteras

Anmälan
Senast den 11 maj 2018 på denna länk!

Frågor
Stina Johansson
stina.johansson@regionvasterbotten.se
070-365 45 70

Aurora Pelli
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
070-611 57 77

Industridialogen är en aktivitet inom det regionala kompetensförsörjningsuppdraget och ingår i projektet Yh Nord

Skriv ut
4 maj, 2018 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer