Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kompetens och tillväxt säkras genom integration

Vid Branschforum den träffades arbetsgivarorganisationer, företagare, utbildningsanordnare, politiker och tjänstemän för att diskutera kompetensförsörjning och integration i Västerbotten.

Invandringen och flyktingströmmarna skapar möjligheter för Västerbottens tillväxt, men det finns också utmaningar. Vid Branschforum den 15:e december träffades arbetsgivarorganisationer, företagare, utbildningsanordnare, politiker och tjänstemän för att diskutera kompetensförsörjning och integration för utveckling och tillväxt i Västerbotten.

Många söker sig till Sverige

Migrationsverkets Louise Dahlberg, enhetschef vid Migrationsverket i Umeå, gav den aktuella bilden av flyktingmottagandet i Sverige. Under 2015 beräknas siffran uppgå till 190 000 personer, en fördubbling jämfört med 2014. De största grupperna kommer från Syrien, Afghanistan och Irak. Bland ensamkommande flyktingbarn är afghanerna den största gruppen- nästan 22 000 av totalt 33 000 stycken.

– Vi har aldrig tagit emot så här många, sa Louise Dahlberg.

I Västerbotten kommer den största delen av de nyanlända till Skellefteå, Umeå och Åsele där de flesta tillfälliga och mer långvariga boendena finns.

En fråga som diskuterades var hur asylsökanden kan bli en del av arbetsmarknaden.

– Asylsökande kan arbeta eller praktisera, men det är inte helt okomplicerat tyvärr, sa Louise Dahlberg . Hon poängterade samtidigt att de flesta som anländer både vill och kan bidra på arbetsmarknaden.

En stor utmaning är att kartlägga vilka kompetenser som finns på asylboendena. Louise Dahlberg menade att samhandling mellan aktörer är centralt för att ta till vara på färdigheter och kompetenser bland de nyanlända:

– Jag anser att samarbetet mellan de olika myndigheterna och kommunerna fungerar bra. Samarbete är avgörande för att vi ska kunna ge de här människorna goda möjligheter att bli en del av samhället.

Arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2016 fortsätter Västerbottens rekryteringsbehov att vara stora inom tjänstesektorn, både den privata och offentliga sektorn, och till byggbranschen. Inom industrisektorn och jord- och skogsbranschen har däremot arbetskraftsbehovet minskat.

– Yrken att satsa på under 2016 är t.ex. lärare, betongarbetare och sjuk- och undersköterska, sa Staffan Landström, biträdande marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen Norra Sverige.

Bland de yrken där det däremot finns ett tydligt överskott på arbetskraft finns bl.a. informatörer, barnskötare och truckförare.

– Arbetsförmedlingen har en stor utmaning i att möta behovet av insatser för individerna och att få rätt kompetens att stanna i länet, sa Staffan Landström. Det här syns extra tydligt bland de nyanlända, många av dem rör på sig kort efter det att de fått uppehålls- och arbetstillstånd vilket kan försvåra viss rekrytering där speciell kompetens efterfrågas.

Västerbotten har en stark konjunktur, vilket enligt arbetsförmedlingen ger förhoppningar för framtiden.

– Vi är optimistiska, men självklart finns det många utmaningar, sa Staffan Landström. Genom det goda samarbetet som vi bland annat har med Kompetensplattformen i Västerbotten så är en bättre samordning av kompetensförsörjningen möjlig så att vi kan komplettera varandra istället för att konkurrera. Samarbeten som t.ex. ”Jobbmatchen” ser vi som viktiga framgångsfaktorer. Det handlar ju om matchningen på arbetsmarknaden och fler i arbete. Jag är övertygad om att det är vi tillsammans som kan göra skillnad, så jag bjuder in er alla till att samverka med oss kring den här viktiga frågan.

I rapport 40 000, framtagen av Kompetensplattform Västerbotten vid Region Västerbotten, analyseras rekryteringsbehoven på längre sikt.

– Till 2025 kommer 40 000 personer ha lämnat Västerbottens arbetsmarknad, sa Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten. Alla de som anländer till vår del av landet är en viktig pusselbit i arbetet att få välfärden och tillväxten att gå ihop, men då krävs ett lyckats integrationsarbete i hela samhället, inte bara på arbetsmarknaden.

I rapporten framgår det tydligt att de nyanlända i arbetsför ålder inte alls jobbar i lika stor utsträckning som inrikes födda. Det är framför allt kvinnor och ungdomar med ursprung utanför Europa som står långt från arbetsmarknaden.

– Samtidigt som statistiken ser mörk ut idag så är de flesta som kommer till länet i åldern 25-29 år, dvs. precis den åldersgrupp som vi behöver, sa Aurora Pelli.

Näringslivet bidrar

Företagarnas nystartade projekt ”Jobbmatchen” är exempel på ett initiativ som finns i länet för att ta till vara på all den kompetens som invandringen till länet ger. Projektet ska hjälpa arbetsgivare att göra rekryteringsprocessen enklare och göra arbetskraften tillgängligare. Bland annat vill projektet bidra genom att öka små och medelstora företags kännedom om Arbetsförmedlingens möjligheter, stötta arbetsgivarna, utveckla och upptäcka nya arbetsmetoder samt stötta små och medelstora företag. Läs mer om jobbmatchen här.

Intresset för frågan var stort bland deltagarna under dagen. Branschforum kommer fortsätta att uppmärksamma integrationen under våren. I mars/april bjuder Kompetensplattform Västerbotten och Arbetsförmedlingen in till ytterligare en träff för att fortsätta diskussionen om möjligheterna att förbättra integrationsarbetet i länet genom samverkan. Information om datum och anmälan kommer finnas här på Region Västerbottens hemsida.

För mer information:

Aurora Pelli

Projektledare Kompetensplattform Västerbotten

070-611 57 77, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Skriv ut
16 december, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer