Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kompetensplattform Västerbotten får förstärkning

Från och med september är det regionala kompetensförsörjningsuppdraget förstärkt med en ny medarbetare, Malin Ackermann från Lycksele, som går in som biträdande projektledare för Modell för Branschsamverkan vid Region Västerbotten

Du bor i Lycksele. Hur ser kompetensförsörjningsbehovet ut i Västerbottens inland?
Inlandet har behov av kvalificerad personal inom bådel tjänste- och tillverkningsbranschen och offentlig sektor. Ett stort problem och överhängande hot även mot samhällsservicen är bristen på lärare och sjukvårdspersonal. Tjänsteföretagen i t ex Lycksele har goda förutsättningar att växa med tanke på god infrastruktur med flyg till och från Stockholm. Hotet är dock att ägare inte vill satsa vidare pga risken med utebliven kompetens.

Vilka styrkor och utmaningar finns i inlandet kompetensförsörjningsmässigt?
Kompetensförsörjningen är en helt avgörande fråga för inlandet av flera skäl. Kommunerna har t.ex. allt svårare att rekrytera och behålla kompetens för sina lagstadgade uppdrag, där dessutom behoven ökar i takt med en åldrande befolkning. När det gäller statliga jobb så anställer statliga myndigheter i princip enbart akademiker. Bristen på akademiker blir dessutom ett argument till nedläggning av små kontor. Privata näringslivet har svårigheter att få tag på mer kvalificerad personal och är mycket beroende av att kunna rekrytera från gymnasium som tillhandahåller en god yrkesutbildning som de sedan kan förstärka genom internutbildning utifrån behov.

Styrkan där vi kan konkurrera med andra är att vi har låga boendekostnader, närhet till bra skola och barnsomsorg samt goda möjligheter till en aktiv fritid. Andra styrkor för det lokala näringslivet är att utveckla samarbeten mellan företag i samma bransch samt att öka möjligheterna att öppna filialer i t ex Umeå eller Skellefteå där det är lättare att rekrytera.

Ser du skillnader kompetensförsörjningsmässigt mellan Västerbottens kust- och inland?
Skillnaderna mellan kust och inland är betydande. Kusten har närhet till ett bredare utbud av utbildningar både inom gymnasiet men också i vuxenutbildning och universitet. Arbetsmarknaderna är också helt olika i kust och inland. Inlandet saknar naturliga arbetsmarknadsregioner som medger pendling och därmed ökar utbudet av kompetens. För att klara kompetensförsörjningen är inlandet helt beroende av distanslösningar eller utbildning som är utlokaliserad till kommunerna via lärcentrum.

Vad kommer bli dina huvudsakliga uppdrag och mål i projektet?
Projektet Modell för Branschsamverkan har ju till syfte att skapa en förbättrad dialog och gemensam kunskap om kompetensförsörjningsbehoven i länet mellan arbetslivets företrädare, utbildningsanordnare, politiska beslutsfattare och relevanta myndigheter för att därigenom verka för att utbildningsutbudet svarar mot behoven. Jag vill bidra till att vidareutveckla dialogytorna med branscherna och näringslivet, inte minst i inlandet där behoven är stora. Det krävs en lokal mobilitet för kommunerna i
inlandet. Varje lokal arbetsmarknad är är beroende av att utvecklas i
sin egen kraft och det behöver kommuniceras mera, vilket jag vill bidra till genom uppdraget.

Skriv ut

20 september, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer