Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Krönika: Bristen på kompetens hindrar tillväxt

En av vår tids största utmaningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft är kompetensförsörjning. Detta lyfter Aurora Pelli och Malin Ackermann fram i deras krönika om fastighetsbranschen och dess rekryteringsproblem.

I PWC:s Annual Global CEO Survey pekar världens företagsledare på svårigheten med att attrahera och bibehålla kompetenser, och enligt Tillväxtverket upplever 23 procent av de svenska företagen att tillgången till rätt kompetens saknas. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas enligt Svenskt Näringsliv och Företagarnas Småföretagarbarometer visar återigen på bristen på kompetens som tillväxthinder för SME:s i Sverige.

I vårt senaste nyhetsbrev riktas fokus mot fastighetsbranschen och deras behov av 10 000 nya medarbetare fram till 2025. Behovet av fler bostäder gör att angränsande branscher också växer. En sådan är Fastighetsbranschen som påverkas av kombinationen pensionsavgångar och tillväxt inom byggbranschen vilket gör att kompetensbehovet är stort.

Branschens kompetensbehov finns inom en mängd av yrken; från tekniker med olika kompetenser (ventilation, vatten och avlopp) till service- och fastighetsskötare. Den gemensamma nämnaren är kunskap inom IT och servicekänsla.

En av rekryteringsutmaningarna är att synen på yrkesrollerna är alltför snäva. Branschen behöver fortsätta arbetet med att förklara och marknadsföra för unga vad man kan jobba med. Att få in fler utrikes födda på arbetsmarknaden är något som branschen också tar på allvar- valideringsverktyget, FAVAL, ska vidareutvecklas och översättas till fem språk!

Men det handlar inte bara om validering, minst lika viktigt är det interkulturella lärandet. Bemötandet är a och o för att vi tillsammans ska kunna ta länet vidare ut i världen för stärkt konkurrenskraft och internationalisering bland våra små och medelstora företag. Ett perspektiv som också lyftes fram på höstens första Branschforum (”Den nya arbetskraften, kompetensförsörjning och integration på Västerbottens arbetsmarknad”).

Aurora Pelli, projektledare Kompetensplattformen
Malin Ackermann, bitr. projektledare Kompetensplattformen

***

Faktaruta: Fastighetsbranschen i Västerbotten
Identifierade utmaningar handlar om att öka intresset för yrken inom fastighetsbranschen, tydliggörande av yrkesbredden och att ännu snabbare tillvara ta utlands föddas kompetenser.

Västerbotten:

  • Ca 1 900 är sysselsatta inom Fastighetsbranschen i dag.
  • Fastighetsbranschen är mansdominerad – 65% män och 35 % kvinnor.
  • Medelåldern bland de sysselsatta är hög och pensionsavgångarna är stora under de närmaste 10 åren.
  • Gymnasial utbildning är den vanligaste utbildningsnivå bland de sysselsatta.

(källa: Västerbottensdatabasen)

Skriv ut

4 oktober, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer