Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Krönika: Fastighetsbranschen är en framtidsbransch ­ – det måste fler få reda på!

Entreprenörskap på schemat och att lära sig ett yrke samtidigt som man får både lön och bostad. Det är några exempel på vad som görs för att locka fler till fastighetsbranschen. Alla goda idéer behöver spridas!

Entreprenörskap på schemat och att lära sig ett yrke samtidigt som man får både lön och bostad. Det är några exempel på vad som görs för att locka fler till fastighetsbranschen. Att validera kompetens är en annan väg till arbete i vår bransch. Alla goda idéer behöver spridas!

Som utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, och ansvarig för de regionala nätverken, FUR, har jag möjlighet att se och jämföra de olika regionerna, hur man hanterar den brist på kompetens som finns över hela landet. Det ger också en möjlighet att sprida och dela med sig av goda och fungerande modeller.

Att få ungdomar intresserade av fastighetsbranschen är en viktig uppgift. På Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå, som är Branschrekommenderad skola och deltar i FUR Norr, har man infört Ung Företagsamhet i kursplanen på VVS- och Fastighetsprogrammet. Syftet är att locka fler att söka till programmet och utveckla entreprenöriella kompetenser hos eleverna.

I FUR Syd har HSB startat ett ungdomsprojekt, HSB Skåne Future, med hjälp av Yrkesintroduktions­anställning. 10 ungdomar får anställning, utbildning och boende i en HSB-fastighet i Lund. Ungdomarna sprider information om sitt dagliga arbete via sociala medier och förmedlar en positiv bild av branschen till sina nätverk.

Jag ser också nyanlända som en extremt viktig målgrupp för branschen eftersom vi behöver få in nya krafter och inte rekrytera personal från varandra, vilket till stor del sker idag. Asyl- migration och integrationsfonden bidrar med drygt 6,8 miljoner kronor till FU och branschen de närmaste åren. Medlen kommer bland annat att användas för att översätta branschens valideringsverktyg FAVAL till fem språk. Syftet är att kunna validera nyanländas kompetens och inte i första hand deras språkkunskaper. Under året kommer FU även att utveckla digitala handledarmoduler med fokus på interkulturellt lärande – bemötande och integrering i branschen.

Mycket handlar om att omvärldsbevaka, snappa upp goda idéer, och inte alltid uppfinna hjulet igen. Här ser jag att FU har en viktig roll som länk mellan olika delar av landet, och mellan bransch och utbildningsanordnare. Fastighetsbranschen är en framtidsbransch med gott om karriärmöjligheter i och med en teknikutveckling som ställer nya och högre krav på medarbetare. Branschen har ett stort rekryteringsbehov framöver och jobben kommer inte flytta utomlands. Branschens utmaning blir att nå ut med det budskapet och att få fler att söka sig till branschens utbildningar och lediga jobb.

Carina Lundström

Utvecklingsledare, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Skriv ut

19 september, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. Vi företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.
    Fastighetsbranschens utbidningsnämnd samarbetare med Kompetensplattform Västerbotten vid Region Västerbotten för att uppmärksamma och sprida information om kompetensförsörjningsbehoven inom fastighetsbranschen i länet.

Kommentarer