Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Krönika: Framtidens gröna näringsliv

Sofia Lindblad, expert inom infrastruktur och landsbygd hos LRF samt projektledare för kompetenssatsningen ”Grön Attraktion”, skriver för Kompetensplattform Västerbotten en krönika om vilka möjligheter det finns att utveckla det gröna näringslivet.

Sofia Lindblad, expert inom infrastruktur och landsbygd hos LRF samt projektledare för kompetenssatsningen ”Grön Attraktion”, skriver för Kompetensplattform Västerbotten en krönika om vilka möjligheter det finns att utveckla det gröna näringslivet.

Framtidens gröna näringsliv

Hur ser framtidens gröna näringsliv ut? Finns det någon möjlighet för det gröna näringslivet att utvecklas och växa? Svaret på dessa frågor är att framtiden ser grön ut och självklart finns det stora möjligheter för näringen att utvecklas och växa. Det gröna näringslivet är en nyckel för att bidra till en hållbar omställning av samhället med klimatsmart mat från svenska bönder och skogsråvara som kan ersätta allt som vi gör av olja som tex. drivmedel, plast och textil.

Men vad behövs, och klarar vi av fylla dagens behov och framtidens utmaningar? Det krävs många olika delar för att klara den framtida utvecklingen. Bland annat krävs tydliga och långsiktiga politiska spelregler som säkerställer att producenterna i det gröna näringslivet kan fortsätta bruka sin jord och skog på ett hållbart sätt. Det måste finnas möjlighet att driva företag och bo på landsbygden med tex. vägar, mobiltäckning och bredband av god kvalité. Och vi behöver aktiva och utvecklingsorienterade företag som har lätt att få tag på rätt kompetens när de behöver arbetskraft. Här ser vi idag ett problem, det utbildas inte tillräckligt många unga eller karriärbytare, som kan ta arbete, eller starta företag i det gröna näringslivet. Det innebär att det inte finns tillräckligt många, som kan ta över eller stata nya företag i det gröna näringslivet.

Vi ser att färre och färre söker sig till gröna utbildningar och befolkningen kommer längre och längre från landsbygdens förutsättningar vilket leder till att kunskapen om vad man jobbar med i det gröna näringslivet minskar. Vi kan dock konstatera att vi alltid kommer att behöva bönder som förse hela landets befolkning (och fler därtill med en växande världsbefolkning) med mat och skogsråvara. Och om vi ska lyckas med klimatutmaningen och gå mot ett hållbart samhälle, kommer de gröna näringarna vara viktiga för att vi ska lyckas. Men då måste det finnas människor som vill och kan jobba och driva företag i det gröna näringslivet.

Därför har SLA och LRF startat projektet ”Grön Attraktion” med syfte att få fler att utbilda sig, starta företag och bli verksam i det gröna näringslivet. Vi har i de analyser och målgruppsundersökningar vi genomfört sett att det finns stor potential för det gröna näringslivet i framtiden men det krävs att vi vågar tänka nytt och innovativt. Vi har även sett att unga idag har en vag och negativ blid av det gröna näringslivet, de vet inte vad man jobbar med i jord- skogsbruk eller trädgårdsnäringen. Även karriärbytare är en intressant grupp att titta på i detta avseende. ”Grön Attraktion” kommer att jobba med att få fler unga och karriärbytare välja det gröna näringslivet. Vi kommer bland annat visa på vad man jobbar med i det gröna näringslivet, för en målgrupp som inte idag är medvetna om vad som faktiskt händer en dag på jobbet i jordbruk- skogs och trädgårdsnäringen. Grön Attraktion kommer även att visa upp vilken möjlighet det finns att få jobb efter avslutade studier för bla. högstadieelever och karriärbytare. Valet att utbilda sig till jobb i det gröna näringslivet ska handla om kunskap och kännedom om möjligheterna i det gröna näringslivet. Som vi säger ”Framtiden ser grön ut!”

Sofia Lindblad

Projektledare ”Grön Attraktion”, Expert infrastruktur och landsbygd hos LRF

Skriv ut

21 mars, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer