Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Krönika: Global attraktionskraft och behovet av kompetensförsörjning

Peter Forssell, vd för Västerbottens Handelskammare, delar med sig av sina tankar om hur regionen kan stärka sin possition på den internationella marknaden och utveckla sina företag.

Att våra företag finns på en internationell marknad är förutsättningen för att skapa tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd både i Västerbotten men också i Sverige. Våra stora privata arbetsgivare har redan starka positioner på en global marknad, samtidigt som dagens startupföretag har ett globalt fokus redan från start. Men många av våra etablerade små och medelstora företag har många gånger en längre väg att gå.

Det kan bero på brister i exportkompetens i den befintliga organisationen. Därför är det viktigt att skapa en miljö som gör det möjligt för dessa företag att ta steget ut på en internationell marknad. Därför är satsningen på ett regionalt exportcenter extra angeläget. Att samla och samordna de stödsystem som finns i ekosystemet kring internationalisering skapar en bra grundförutsättning.

En annan utmaning är att dagens arbetsmarknad är i snabb förändring. I en analys som presenterades nyligen säger man att genomsnittsåldern för ett europeiskt företag är 12,5år. Det innebär att förändringar sker mycket snabbt i företagen, likaså behovet av specifik kompetens. Därför är det viktigt att man i alla system som ska understödja kompetensförsörjningen skapar snabbrörlighet som kan möta dagens kompetensförsörjningsbehov, inte gårdagens.

Det är också nödvändigt att i tidig ålder börja prata om framtida yrken och arbetsplatser. Arbetsmarknadskunskap är borde ges utrymme i skolan, och det är därför vi startat ett projekt, Trampolinen, som just syftar till att öka medvetenheten och insikten hos elever på grundskolan om arbetsmarknaden. Här vill jag att man i regionen utökar insatsen och inför:

Ett nytt ämne i Skolan

Arbetsmarknadskunskap är en satsning för elever mellan 10-19 år och deras föräldrar. Den görs i samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare som gått samman för att berätta om framtidens jobb i olika branscher. Det är ett färdigt koncept som utvecklats i Västerås och som idag finns i flera regioner i Sverige, med stor framgång.

Sist men inte minst vill jag lyfta fram integrationen. För att vi ska nå framgång och klara av kompetensförsörjningen måste vi bli bättre att få våra utlandsfödda in på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Det är också en fantastisk resurs för våra företag som är i behov av kompetens och förstahandskunskap om utländska marknader, för att inte tala om tillgången till nätverk i andra länder som rekryteringarna kan innebära.

 

Peter Forssell

Vd Västerbottens Handelskammare

Skriv ut
21 december, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer