Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Möjligheter till projektfinasiering via Europeiska socialfonden

Temat för Branschforum den 17 maj var "Finansieringsmöjligheter via ESF: Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning- tillväxtmöjligheter för Västerbotten".

Temat för Branschforum den 17 maj var ”Finansieringsmöjligheter via ESF: Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning- tillväxtmöjligheter för Västerbotten”.

– Västerbotten och Norrbotten ligger väldigt bra till just nu. Västerbotten utmärker sig särskilt med en arbetslöshet som är lägre för både ungdomar och övriga i jämförelse med riket, sa Staffan Landström, biträdande chef för Arbetsförmedlingen i Norra Sverige.

Arbetsförmedlingens senaste prognos talar sitt tydliga språk om att kompetensbehovet ökar i Västerbotten med fler lediga platser. Antalet anmälda arbetssökande ökar däremot inte i samma utsträckning. En av de viktigaste möjligheterna för att fylla behoven på arbetsmarknaden är att tillvarata nyanländas kompetenser och färdigheter men också att möjliggöra att andra personer som står långt från arbetsmarknaden ges möjligheter till jobb.

Socialfondens nya utlysning är ett verktyg för att öka integrationen på arbetsmarknaden för de individer som har svårt att få ett arbete. Maria Berg-Johansson från Socialfonden Övre Norrland gav vägledning om de möjligheter som finns inom Socialfonden och hur blivande projektaktörer bör tänka. Några av hennes tips var:

  • Att så tidigt som möjligt involvera Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för projekt som involverar deras målgrupper.
  • Att förankringsarbetet för projektet tar tid men är helt avgörande för projektets måluppfyllelse.
  • Att om idén är bra och om det finns ett partnerskap eller bra förankring i projektet så finns det tid att slipa på detaljerna i dialog med ESF-rådet efter det att projektansökan har lämnats in.

Maria Berg-Johansson betonade också att det finns gott om stödstrukturer, t.ex. ESI-support som kan hjälpa till med tillgänglighet och jämställdhetsintegrering.

Under hösten 2016 planeras för ett nytt Branschforum på temat integration. Datum och program publiceras på Region Västerbottens hemsida snart.

Stöd för projektansökningar

Region Västerbotten finns tillgängliga för stöd till projektaktörer som vill diskutera projektidéer eller tankar om vad kommande utlysningar bör handla om.

Kontakt: Niklas Gandal niklas.gandal@regionvasterbotten.se

För vägledning om hur idéer passar in i den specifika utlysningen, hur projekt kan skrivas och administreras:

Kontakt: Maria Johansson-Berg maria.johansson-berg@esf.se

Det går även bra att kontakta Arbetsförmedlingen för idéhanterin.

Kontakt: Kristina Palo, AF:S kontaktperson i ESF-projektfrågor kristina.palo@arbetsformedlingen.se

För mer information:

Aurora Pelli

Projektledare Kompetensplattform Västerbotten

070-6115777, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Skriv ut

20 maj, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Bilagor

Kommentarer