Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Multibranscharena: Framtidens yrken och kompetenser i Västerbotten

Hela dagen syftar till att synliggöra framtida kompetensbehov i Västerbotten samt få perspektiv på framtidens arbetsmarknad och yrken. Hur ser framtidens yrken ut och vilka kompetenser behöver barn och unga för att bli framgångsrika yrkespersoner? Hur ser branscherna på framtiden inom sina yrken? Hur ska branscherna locka ungdomarna?

Dag: Torsdag 23 mars, 09.30 – 15.30 (fika och registrering från 9.00)

Plats: NOLIA, Umeå

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare inom samtliga utbildningsformer i Västerbotten samt andra som i sitt yrke eller politiska uppdrag arbetar med kompetensförsörjningsfrågor exempelvis branschföreträdare, fackliga representanter, arbetsgivarrepresentanter, näringslivsutvecklare, utbildningsanordnare m.fl.

Medverkande: Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen samt branschrepresentanter. Inbjudna föreläsare: Per Lagerström, kommunikationschef Futurion och Agneta Tjärnström, prognoschef Arbetsförmedlingen.

Program: Se bilaga.

Avgift: Deltagande är kostnadsfritt men ej avanmäld plats debiteras.

Anmälan: Anmälan på denna länk senast 15 mars.

Multibranscharena är en aktivitet inom Kompetensplattformen Region Västerbotten och genomförs i samarbete med ESF-projektet Arbetsmarknadsforum och Arbetsförmedlingen.

För mer information:

Aurora Pelli
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
070-611 57 77

Tobias Thomson
tobias.thomson@regionvasterbotten.se
070-636 29 31

Skriv ut
26 januari, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer