Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Multibranscharena Framtidens yrken och kompetenser:

- Både kris och guldläge på Västerbottens arbetsmarknad!

En diger blandning av föreläsare, deltagare från nio olika branscher i Västerbotten, studie- och yrkesvägledare och utbildningsanordnare samlades på årets upplaga av Multibranscharena den 19 april. Totalt var det 150 deltagare som fördjupade sig i frågor rörande framtidens yrken och kompetenser med syftet att få en ännu bättre koll på branschernas specifika behov av yrken och kompetenser i Västerbotten. Dagen anordnades av Region Västerbotten som en aktivitet inom regeringsuppdraget för regional kompetensförsörjning.

–Efterfrågan på arbetskraft är rekordhög och vi har den lägsta arbetslösheten på 15 år. Trots att kompetensförsörjningsbrist råder i Sverige har vi unika förutsättningar just nu för att minska sociala klyftor och skapa långtidsanställningar, menade dagens första talare Agneta Tjärnström, Arbetsförmedlingen.

En stark omvärld, högkonjunktur och befolkningsökning skapar en stark efterfrågan på arbetskraft. Trots det har en tredjedel av Sveriges företag problem att hitta arbetskraft till sina lediga tjänster. Människor behöver ges kunskap om, och motiveras till att söka sig till bristyrken. Dagens samtal kretsade framförallt kring vilka åtgärder vi kan och bör ta till redan idag för att täcka de luckor som finns på arbetsmarknaden, och bädda inför framtiden.

Här kan du se Arbetsförmedlingens lista över bristyrken fram till första halvåret 2018

Jämställdhet för kompetensförsörjning

Ett viktig steg för att fylla arbetsmarknadens luckor och kompetensbrist handlar om att skapa en jämställd arbetsmarknad. Jämställdhetsexperterna Helena Österlind och Maria Nilsson tog kål på ett antal myter om jämställdhet på arbetsplatsen:

Myt 1 ”Men, vi är ju bara män på arbetsplatsen”
Kön skapas i alla miljöer, och kanske speciellt mansdominerade miljöer. Könsdominerade arbetsplatser kan vara de som egentligen är i störst behov av jämställdhetsarbete.

Myt 2 ”Varför laga något som inte är trasigt?”
På många arbetsplatser finns en omedvetenhet om ett rådande klimat som är allt annat än jämställt. Därför skulle fler företag och organisationer behöva se över sitt arbetsklimat, värdegrund och jämställdhetsarbete.

Myt 3 ”Enstaka (könsstereotypa) marknadsföringsinsatser löser kompetensförsörjningen”
Enstaka insatser förändrar inte attityder eller klimat, och löser inte heller problem att anställa till könsdominerade branscher. Långsiktigt och hållbart arbete över tid är vad som krävs.

Satsa på ungdomarna

Redan i grundskolan behöver unga informeras om och vägledas mot de branscher där framtidens jobb finns.  Genom konceptet arbetsmarknadskunskap, i samarbete med Västerbottens Handelskammare, får högstadieelever ta del av inspirationslektioner för att informeras, vägledas och våga utforska nya branscher. Trots att konceptet är relativt nytt har man sett goda resultat och attitydförändringar hos ungdomar som tagit del av utbildningen.

– Ungdomarna har ingen koll på var jobben finns, men ingen annan säger det heller till dem, påpekade Nina Säfsten och Mattias Wahlberg från Arbetsmarknadskunskap vid Västerbottens Handelskammare.

Ett område som är i stort behov av både arbetskraft och tillskott från en yngre generation är de gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk etc.). Förutfattade meningar och låg kunskap kring området resulterar i att branschen väljs bort av unga, trots att de gröna näringarna är en av framtidens branscher.

– Framtiden är grön, produkter från skogen kommer att behövas i allt större utsträckning och efterfrågan på råvaror från skogen ökar, sade Annika Häggmark, LRF, under ett av eftermiddagens seminarier.

Yh – för en arbetsmarknad i ständig förändring

– Det är inte bara ungdomar som är i behov av vägledning och rätt yrkesval, utan också karriärväxlare, berättade Stina Johansson, projektledare för Yh Nord, Region Västerbotten. Yrkeshögskoleutbildning är en effektiv och bred utbildningsform som svarar mot behoven på arbetsmarknaden, och därmed också ger stor chans till jobb nära inpå avslutade studier. Statistik visar att 90% av alla Yh-studenter får arbete inom ett år.

Batterifabriken – startskottet för en ny industri

– Intresset för Västerbotten är stort nu, vilket inte minst märks på de etableringar som är på gång till länet både privata och offentliga, och det ställer stora krav på oss att också kunna svara upp mot efterfrågan på kompetenser, berättade Aurora Pelli, projektansvarig för det regionala kompetensförsörjningsuppdraget vid Region Västerbotten.

Ett sådant häftigt exempel är etableringen av Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Omkring 3500 personer ska anställas på sikt – en stor möjlighet för arbetsmarknaden både regionalt och nationellt, men det sätter också press på kompetensförsörjningen.

Elektrifiering är en trend som skjuter i höjd, och uppenbarligen där många av framtidens arbeten kommer att finnas.  Emad Zand, Northvolt, menade på att omkring 6 – 8 batterifabriker kommer att behövas i Europa inom en relativt snar framtid. En satsning som måste göras för att hålla kvar Europa på en hög nivå. Batterifabrikerna kan vara startskottet för en ny industriera, konstaterade Emad.

Moderatorerna Aurora Pelli och Tobias Thomson, projektansvariga för det regionala kompetensförsörjningsuppdraget vid Region Västerbotten, konstaterade vid dagens slut att Västerbotten står inför många möjligheter på arbetsmarknaden.

– En fördel i Västerbotten är att vi har intresserade branscher och en god samverkan inom det regionala utbildningssystemet men vi behöver stärka upp mötena mellan utbildning och arbetslivet  för att bli ännu bättre på matchningen mellan utbud och efterfrågan, avslutade Tobias Thomson.

Branscher och företag som deltog:

Transport Sveriges åkeriföretag

Hotell/besöksnäring Blå Huset  och Västerbottens turism

Bygg Sveriges Byggindustrier

Gröna näringar LRF och SL

Trä Träbransch Norr

Spel Arctic Gamelab

Gruv Boliden Mineral

Pedagogiska yrken Umeå universitet

Fastighet Riksbyggen och Bostaden AB

Det regionala kompetensförsörjningsuppdraget:

Ett regeringsuppdrag från arbetsmarknads- utbildnings- och näringsdepartementet med syfte att säkerställa det regionala perspektivet på kompetensförsörjningsfrågorna. Under 2018 och 2019 kommer fokus att riktas mot dialogmöten, framtagandet av analyser samt särskilt riktade insatser för validering, regiovux och yrkesvux samt utvecklingen av lärcentra i Västerbotten.

Presentationer från dagen

Jobba grönt

Åkerinäringen – framtid och kompetenser

Umeå Universitet – bilda framtiden

Arctic Game Lab – spelindustrin

Fastighetsbranschen – Bostaden och Riksbyggen

Multibranscharena – förmiddagstalare

Skriv ut
25 april, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer