Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny rapport: 40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025

I en ny rapport framtagen av Region Västerbotten slås det fast att 40 000 personer lämnar arbetsmarknaden i länet fram till 2025, 35 procent av alla sysselsatta i länet. Rapporten pekar på digitalisering, jämställdhets- och integrationsåtgärder för att tillgodose de kompetensbehov som uppstår.

I en ny rapport framtagen av Region Västerbotten slås det fast att 40 000 personer lämnar arbetsmarknaden i länet fram till 2025, 35 procent av alla sysselsatta i länet. Rapporten pekar på digitalisering, jämställdhets- och integrationsåtgärder för att tillgodose de kompetensbehov som uppstår.

Rapporten ”40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025- strategisk kompetensförsörjning i Västerbotten” har analyserat det aktuella läget av kompetensförsörjningen i länet.

– Läget är kritiskt, säger Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten. De strategier som vi lyfter fram hänger ihop med det omfattande regionala utvecklingsansvaret där arbetsmarknads-, utbildnings- integrations- och infrastrukturpolitik spelar lika avgörande roller.

Tydlig könssegregation och skillnader mellan kommunerna

Flest pensionsavgångar för kvinnor sker inom vård- och omsorgssektorn där närmare 7000 kvinnor lämnar branschen fram till 2025. För män är tillverkningsbranschen mest utsatt där kring 4000 män går i pension fram till 2025. Även de inomregionala skillnaderna är påtagliga med en variation på 30 till 52 procent pensionsavgångar mellan kommunerna. Kompetensbehoven ökar påtagligt i samband med kommunernas varierade befolkningsutveckling.

– Trots att vi blir färre i arbetsför ålder i många av länets kommuner ser vi en lägre minskningstakt framåt än tidigare, och det är positivt, säger Aurora Pelli.

De yrkesgrupper som enligt rapporten kommer se störst behov av kompetens i framtiden är vård- och omsorgspersonal, ingenjörer, tekniker, fordonsförare samt drift- och verksamhetschefer.

Lösningar finns

Rapporten ger förslag på ett antal strategier för att bemöta de stora kompetensbehov som Västerbotten kommer drabbas av om inga åtgärder tas. Strategierna innefattar bland annat en omfattande utveckling av digitaliseringens möjligheter,

ökat arbetskraftsutbud genom inkludering av fler som står långt från arbetsmarknaden, ökad arbetskraftsinvandring och bättre förutsättningar för arbetspendling.

– Digitaliseringen är en självklar lösning för att vi ska kunna bemöta de behov som västerbottningarna har och kommer att ha i framtiden, menar Aurora Pelli. Att säkra kompetensförsörjningen handlar inte bara om att ersätta samma jobb med ny arbetskraft, det handlar lika mycket om att omvandla och effektivisera arbetssätt.

Ladda ner hela rapporten:Rapport 40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025

Rapportens data hittar du här.

För mer information:

Aurora Pelli

Projektledare Kompetensplattform Västerbotten

070-611 57 77

aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

10 september, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer