Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: WSS, Yrkes-VM 2013

Lyssna

Rapport: Missmatch mellan gymnasieutbildning och arbetsmarknadens behov

I en ny rapport från Region Västerbotten har en kartläggning gjorts av gymnasieutbildningarna i Västerbotten och av matchningen mellan utbildade ungdomar och behoven på arbetsmarknaden. Rapporten visar att det finns stora glapp mellan utbildning och arbetsmarknad.

Rapporten ”Gymnasieskolans roll för strategisk kompetensförsörjning” visar bland annat i vilken utsträckning utbudet av utbildningar i Västerbotten stämmer överens med arbetsmarknadens behov kopplat till stundande pensionsavgångar samt om gymnasieutbildade går till sina specificerade målområden på arbetsmarknaden. Rapporten är en del av Region Västerbottens kartläggningar av utbildningslandskapet i regionen.

– Vi kan konstatera att de elever som lämnar gymnasieskolorna i Västerbotten inte i tillräcklig stor utsträckning matchar den efterfrågan som den regionala arbetsmarknaden har inom de närmsta åren, säger Tobias Thomson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning vid Region Västerbotten

Enligt rapporten finns de största glappen inom branschen Vård och omsorg. Fram till år 2027 väntar Västerbottens branscher totalt 40 266 åldersutträden, vilket innebär ett snitt på 3000 åldersutträden per år.

– De personer som under de senaste åren slutfört sin utbildning på yrkesprogrammen är betydligt färre än antalet personer som lämnar de aktuella branscherna på arbetsmarknaden, säger Tobias Thomson. Det finns betydande problem både med att få arbetskraften att räcka till samt att efterfrågan matchar utbudet. Gymnasieskolan är en del i kompetensförsörjningssystemet och rapporten ska ses ur det perspektivet.

Rapporten visar per bransch antalet antagna gymnasielever per relevant gymnasie-/yrkesutbildning, antalet beräknade ålderavgångar och aktuella förändringar bland förvärvsarbetande i respektive bransch.

– Rapporten är ett relevant underlag för diskussioner om kompetensförsörjning och om gymnasieskolans roll i kompetensförsörjningssystemet, säger Tobias Thomson. Det är viktigt att vi får upp ögonen för kompetensförsörjningsfrågorna och det behövs många perspektiv på den komplexa frågeställningen hur vi ska få tag på rätt arbetskraft.

Rapporten finns att ladda ner här

Rapporten är en fortsättning på rapporten ”40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025” (länk)

För mer information

Tobias Thomson

070 – 636 29 31, tobias.thomson@regionvasterbotten.se
Nadja Jernelius

Analytiker vid Region Västerbotten

070-304 57 04, nadja.jernelius@regionvasterbotten.se

Skriv ut
14 december, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer