Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Regeringen om Västerbottens exportsatsning

Västerbotten har förutsättningar att växa genom ökad export- en övertygelse som finns hos fler av länets näringslivsorganisationer. Genom Tillväxtverkets satsning på regionala exportcentrum har Region Västerbotten krokar arm med Västerbottens handelskammare, Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network, EKN och länsstyrelsen för att samarbeta med exportfrämjande insatser i länet.

Aktörerna har bland annat samordnat sig på en gemensam webbportal, www.verksamt.se/vasterbotten.se, där information till företag som vill ge sig ut på en internationell marknad finns.

Vid en kick-off för samarbetet, den 9 december, deltog Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg för att berätta mer om regeringens exportstrategi.

I dagsläget står EU för 71 % av Sveriges export, men redan till 2020 beräknas exporten tydligt vridas mot Asien, med hela 53 %. Exporten har varierat i framgång de senaste åren, och ministern delgav fem prioriterade utmaningar för den svenska exporten;:

    1. svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna
    2. fler små och medelstora företag måste våga och vilja exportera
    3. svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i förädlingskedjan
    4. Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister måste öka
    5. den globala handeln måste hållas öppen

Bland flera konkreta exempel på hur regeringen vill hantera utmaningarna finns Team Sweden, med uppgift att åstadkomma samverkan mellan myndigheter som är aktiva inom främjandet. Genom Team Sweden förbättras samordningen i det offentliga främjandet av näringslivets export och internationalisering, inklusive utländska investeringar i Sverige. Det ger en plattform för erfarenhetsutbyte, men också en plattform där svenska lösningar kan identifieras och samordnas för gemensam marknadsföring.

– Genom Team Sweden kan vi kraftsamla kring stora internationella affärsmöjligheter för svenskt näringsliv, sa Mikael Damberg.

Regionalt exportcentrum

Förutom det digitala exportcentrumet utreder Region Västerbotten i samarbete med Västerbottens Handelskammare förutsättningarna för ett fysiskt exportcentrum där stöd och handledning erbjuds direkt till företag i länet som vill internationaliseras.

Vid frågor om samarbetet för ökad export och regionalt exportcentrum, kontakta:

Aurora Pelli

Projektledare vid Region Västerbotten

070-611577,  aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Skriv ut

15 december, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer