Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Gruppfoto. Sex personer i förgrunden. Bakom syns guldliknande väggar belysta uppifrån.
Lyssna

Så ska fastighetsbranschens kompetensbehov mötas

Under höstens Branscharena fastighet diskuterades bland annat nya arbetsformer, attraktiva utbildningar och validerad kunskap som lösningar på Fastighetsbranschens kompetensförsörjningsproblem.

Den 26 september genomförde Region Västerbotten, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) och Arbetsförmedlingen Branscharena Fastighet där branschrepresentanter och utbildningsanordnare träffades för att diskutera kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen. Att branschen står inför stora kompetensbehov av såväl tekniker som fastighetsskötare bekräftades av både branschen och Arbetsförmedlingens branschsstreg Ulrika Sundqvist. 

Utmaningar som inte kan vänta
– Fastighetsbranschen i Sverige behöver 10 000 nya medarbetare de närmsta tio åren, säger Carina Lundström, utvecklingsledare vid FU. För att möta kompetensbehovet behöver vi bland annat öka antalet sökande till fastighetsutbildningarna, få in fler utrikes födda i arbetslivet samt säkerställa och utveckla den befintliga kompetensen bland arbetssökande och anställda.

En rad åtgärder utförs för att göra utbildningarna mer attraktiva. Till exempel genomförs branschrekommendering av skolor och så kallade YA-anställningar (yrkesintroduktionsanställningar) – där arbete förenas med lärande på en arbetsplats. YA-anställningsformen innebär att arbetsgivaren betalar 75% av lägsta lönen och erbjuds utöver ekonomiskt stöd även handledarutbildning. En fjärdedel av anställningen ska innebära någon form av lärande.

– Genom YA-anställningar kan lärande och arbetserfarenhet kombineras plus att det finns möjlighet att skräddarsy lärandet så att det passar både arbetstagaren och arbetsgivaren, säger Christina Rörström, projektledare vid FU.

Anderstorps gymnasium är ett gott exempel på utbildningsinstans som lyckats bli både relevant för fastighetsbranschen och attraktiv för de studerande. Inom Fastighetsprogrammet har samarbete etablerats med Ung Företagsamhet eftersom många som studerar till ett yrke inom Fastighetsbranschen har stora möjligheter att driva egna företag.

– Den mest effektiva marknadsföring vi kan få är när eleverna själva börjar prata positivt om utbildningen, säger Fredrik Lindström vid Anderstorps gymnasiet. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker.

Nyanlända – kompetens att ta tillvara på
Branschen kommer också inom kort att starta upp ett så kallat snabbspår för utrikes födda. Bland annat ska FAVAL, branschen nylanserade valideringsverktyg, översättas till fler språk och särskild information om fastighetsbranschen riktas till nyanlända kvinnor.

– Målsättningen är att kompetensen hos två tusen personer ska kartläggas och att många ska valideras genom FAVAL och sedan börja arbeta inom fastighetsbranschen, säger Lena Nyquist, verksamhetschef vid FU.

Nutid, Framtid och erfarenheter
Bostadens VD Jerker Eriksson menade att vid sidan av kompetensbehoven handlar deras utmaningar om att få fram kapital till nyproduktioner och underhåll samt hitta nya affärsmässiga principer som är hållbara och långsiktiga. Digitalisering, miljö och nya tekniker fortsätter att vara heta trender vilket kan göra branschen mer attraktiv för yngre arbetskraft.

– Vi stolta över att Kompetensplattform Västerbotten får vara en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte för kompetensförsörjningsfrågor i länet, säger Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten. Dagens möte är ett bevis på att samtal mellan branschaktörer är enormt viktigt för att ge förutsättningar för framtida kompetensförsörjning, tillväxt och konkurrenskraft – såväl inom som utom länets och landets gränser.

För mer information
Aurora Pelli, projektledare för kompetensplattform Västerbotten
aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Skriv ut

27 september, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer