Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Skogsbruk+ integration= sant

Många elever vid språkintroduktionsprogrammen har problem att klara av sina teoretiska studier. Samtidigt saknas arbetskraft inom skogsbruket. I Vilhelmina på Malgomajskolan har man slagit två flugor i en smäll för att komma till rätta med problemen. Per Lindberg, rektor vid Malgomajskolan, berättar mer om satsningen.

Många elever vid språkintroduktionsprogrammen har problem att klara av sina teoretiska studier. Samtidigt saknas arbetskraft inom skogsbruket. I Vilhelmina på Malgomajskolan har man slagit två flugor i en smäll för att komma till rätta med problemen. Per Lindberg, rektor vid Malgomajskolan, berättar mer om satsningen.

Kan du ge en kort bakgrund till satsningen och hur den kom till?

Vi kunde tidigt förutse att 5-7 elever på Språkintroduktionsprogrammet inte skulle klara av att bli behöriga till gymnasiet innan de fyllt 20 år. Upp till hela 18 ungdomar fanns i samma “riskgrupp”. Flera av eleverna var studietrötta och hade samtidigt svårt att få komma ut på praktik då deras svenska var bristfällig. Samtidigt märkte vi att SCA hade behov av säsongsarbetare, så vi inledde ett samarbete som skulle gynna bägge parter.

Hur fungerar det, varvningen mellan studier och praktik? Vad får eleverna göra i sin praktik?

Upplägget bygger på ett tvåterminsupplägg med tre dagars praktik och två dagars skolundervisning i svenska per veckan. Praktiken genomförs i skolans regi, men med SCA:s utrustning och på SCA:s marker. Utbildningen motsvarar 300 poäng från Naturbruksprogrammets yrkesutgång ”skogsvårdare”. Upplägget är fördelat mellan studier/praktik inom kurserna Biologi- naturbruk, Röj/motorsåg och Skog, mark och vatten. Eleverna får säkerskog-certifikat klass C och arbetsmiljö/leverantörsgodkännande av SCA.

Hur reagerar de nyanlända eleverna på arbetsuppgifterna? Vad har de för syn på branschen före och efter praktiken?

Reaktionerna är blandade, många är rädda för att vara i skogen. Vi får lägga mycket tid på att vänja dem vid den svenska skogen. Deras syn efter utbildningen är nog bättre än före. Generellt vet de väldigt lite om skogsbruk.

Leder satsningen till att fler unga söker jobb inom skogsbruket?

Ja absolut, och satsningen har sin grund i SCA:s egen bedömning att det saknas folk i branschen som annars importeras från låglöneländer.

Är satsningen en långsiktig lösning på kompetensbehoven i skogsbruket?

Ja, definitivt!

Är satsningen överförbar på andra branscher mer stora rekryteringsbehov?

Det kan den vara. Skogen är dock särskilt lämplig då den har stora praktiska inslag. Det finns dock en hel del teori och det har tagit lång tid att lära ut.

Hur kan man få veta mer?

Kontakta Per Norman som är lärare för satsningen på telefonnummer 070-2960626.

Skriv ut

23 mars, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer