Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten beviljas fyra nya yrkeshögskoleutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan, Myh,har beviljat Västerbotten fyra nya Yh-utbildningar i en ansökningsomgång då konkurrensen om var hård. De fyra utbildningarna som kommer starta upp är
vårdadministratör, trafiklärare, väg- och anläggningstekniker och lokförare.

Myndigheten för yrkeshögskolan, Myh,har den 21 januari beviljat Västerbotten fyra nya Yh-utbildningar i en ansökningsomgång då konkurrensen om var hård.

Årligen beviljar Myh ett antal nya yrkesutbildningar till utbildningsanordnare ilandets regioner.Från Västerbotten har 19 ansökningar om start av Yh-utbildning lämnats in till Myh. Av dessa har 4 beviljats, 21 %.

De fyra utbildningarna som kommer starta upp är:

Vårdadministratör i Umeå (Lernia Utbildning AB), trafiklärare i Vännäs (Liljaskolan, Vännäs kommun), väg- och anläggningstekniker (Liljaskolan, Vännäs kommun) och lokförare (Liljaskolan, Vännäs kommun).

– Ett stort grattis till Liljaskolan som fick tre yh-utbildningar till sig den här gången, säger Hans Lindberg, ordförande för Region Västerbottens utbildningsdelegation. Konkurrensen om utbildningsmedlen har varit hård den här gången och det är därför glädjande att se en regional aktör ta hem flera beviljade utbildningar.

Utbildningsanordnare i Västerbotten har fått sämre utdelning än snittet i riket. Totalt inkom 1337 ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan, varav 358 beviljats (27 %).

-Självklart hade det varit kul att se fler yh-utbildningar beviljas till Västerbotten, säger Hans Lindberg. Yrkeshögskola är en viktig utbildningsform med goda resultat som måste lyftas fram mer. Vi ser bland annat att den direkta övergången från utbildning till arbetsliv är mycket hög i yh-gruppen, hela 80 procent.

Yrkeshögskolan är behovsanpassad och innehållet varierar över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras. Utbildningarnas längd varierar, de flesta mellan ett och tre år. Samtliga utbildningar är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen efter minst ett år eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen efter minst två år.

I Västerbotten finns sedan tidigare 12 yh-utbildningar som påbörjar en ny utbildningsperiod under 2015 eller 2016.

-Flera av yh-utbildningarna vänder sig direkt till branscher och yrkesgrupper där behovet av arbetskraft är mycket stort, till exempel specialistsköterskor, menar Hans Lindberg. Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet och är mycket viktiga för kompetensförsörjningen i regionen.

Hela myndighetsbeslutet finns att läsa på https://www.myh.se.

För mer information:

Barbro Lundmark

Strateg Kompetensplattform Västerbotten

070-629 37 30barbro.lundmark@regionvasterbotten.se

Hans Lindberg

Ordförande Region Västerbottens utbildningsdelegation

070-589 01 66

hans.lindberg@umea.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070- 316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

22 januari, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer