Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten efterlyser en nationell kompetensförsörjningsstrategi

En nationell kompetensförsörjningsstrategi behövs för att alla regioner ska integrera digitaliseringen i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Det behövs ökad samhandling mellan regional och nationell nivå för att få till en hållbar kompetensförsörjning i hela landet. Det är vad Tillväxtverket och Kompetensplattform Västerbottens enats om i ett seminarium arrangerat av Region Västerbotten och Kompetenssamverkan Skåne om digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden under tisdagsförmiddagen i Almedalen.

Automatisering på arbetsmarknaden går i takten 2 procent per år, vilket betyder att hälften av jobben kommer vara automatiserade inom 20 år. Detta fastställer Reforminstitutets chef Stefan Fölster i rapporten ”Vartannat jobb automatiseras” som presenterades vid seminariet. Rapporten visar tydligt att en stor omställning på arbetsmarknaden är pågående. Fölster menar att lösningen på den kompetensbrist som kommer slå hårt mot arbetsmarknaden ligger i att regionerna och kommunerna tar ansvar för att ställa om den offentlig sektor och attrahera rätt kompetenser inom digital sektor.

– Vi behöver öka näringslivsrelevansen i våra utbildningar nu. Företag får inte tillgång till personer med rätt kompetens, säger Anna Bünger, Tillväxtverket.

Hennes oro delas av Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten.

– Det är genom de regionala komptensplattformarna som de reformer som Reforminstitutet efterfrågar kan realiseras, men det behövs ett nationellt samlat grepp för att alla regioner ska klara av det.

Skillnaderna är stora mellan regionernas kapacitet att ställa om arbetsmarknader efter digitaliseringen. Tillväxtverket och Kompetensplattform Västerbotten efterlyser därför en nationell kompetensförsörjningsstrategi där digitaliseringen är ett av de huvudsakliga verktygen.

–  Det räcker inte att Västerbotten och Skåne är några av de få regioner som gått in för att integrera digitaliseringen i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, säger Aurora Pelli. Alla regioner måste med. Det är en anledning till varför en nationell kompetensförsörjningsstrategi behövs.

För mer information:

Aurora Pelli

Projektledare Kompetensplattform Västerbotten

070-611 57 77

aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Skriv ut

30 juni, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer