Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Modell för branschsamverkan

Inom ramen för kompetensplattformsuppdraget driver Region Västerbotten projektet Modell för branschsamverkan mellan 2013- 2016. Projektets syfte är att skapa en förbättrad dialog och gemensam kunskap om kompetensförsörjningsbehoven i länet mellan arbetslivets företrädare, utbildningsanordnare, politiska beslutsfattare och relevanta myndigheter för att därigenom verka för att utbildningsutbudet svarar mot behoven. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, och Länsgrupp kompetensplattform

 

Hur jobba vi inom Modell för branschsamverkan?

  • Analysera hur utbildningsutbudet svarar mot behoven på arbetsmarknaden
  • Sprida kännedom om olika utbildningsformer
  • Skapa regionala bilder av existerande material
  • Skapa indikatorpaket för att mäta regional kompetensförsörjning

Styrgrupp

För projekt för branschsamverkan finns en styrgrupp med regionala representanter.

Styrgruppen för projektet består av:

Organisation                                         Namn                                      Ersättare

Företagarna Västerbotten                     Erika Andersson                   Torbjörn Halvardsson

Västerbottens handelskammare          Gunilla Lindner

LRF Västerbotten                                    Mats Granath

TCO Västerbotten                                   Anna Gerdin

LO-distriktet i Norra Sverige                Per-Erik Johansson                Rickard Carstedt

Länsstyrelsen                                           Kennet Johansson                   Hanna Sundén

Umeå kommun                                        Håkan Kemi                              Jeanette Haglund

Skellefteå kommun                                 Christina Fahlgren-Lövheim   Jan Midlert

Region 8                                                    Hanna Holmberg

Region Västerbotten                              Aurora Pelli och Tobias Thomsson

Styrgruppen sammanträder 3-4 gånger per år. Sammankallande är Tobias Thomsson, utbildningsstrateg vid Region Västerbotten.

 

Branscharenor och branschforum

För att skapa långsiktiga och hållbara mötesplatser för branscher och utbildningssamordnare finns branscharenor och branschforum.

I Branschforum förs dialog om kompetensförsörjning mellan branschföreträdare, myndigheter och regionala politiker. I våra branschforum diskuteras frågeställningar som berör alla branscher. Vi använder förberedda kunskapsunderlag som verktyg.

Dokumentation från branschforum hittar du här.

I Branscharenor skapas möten mellan två specifika branscher, till exempel transport och jord eller skog och trädgård. Branscharenorna är mötesplatser mellan branschföreträdare och för branschen relevanta utbildningsanordnare. I branscharenorna diskuteras innehåll och kvalitet i utbildningar, behov av nya utbildningar och rekryteringsbehov.

 

 

 

RV_LST_TVV

 

Uppdaterad 6 juni, 2015 kl 9:36 av Micaela Löwenhöök