Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om Kompetensförsörjning

Region Västerbotten fick i slutet av 2009 i uppdrag av regeringen att etablera en kompetensplattform i Västerbottens län. Uppdraget är att arbeta för en bättre överensstämmelse mellan arbetslivets behov av kompetens och utbildningsutbudet.

Uppdraget framgår av Regeringens villkorsbeslut (272.52 kB) daterat den 17 december 2009 och har gått till regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan i de län/regioner där sådana finns och till länsstyrelserna i övriga län.

Inom ramen för uppdraget ska självstyrelseorganen och samverkansorganen samverka med relevanta regionala och lokala aktörer. De ska även samråda och föra dialog med statliga myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet. Etableringen av kompetensplattformen ska bygga på redan etablerade samverkansformer inom kompetensförsörjningsområdet i länet. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda aktörer i angränsande län och förhålla sig till näringslivets och arbetsmarknadens behov och till funktionella arbetsmarknadsregioner.

Syftet med kompetensplattformen är att bidra till:

  • Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
  • Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.
  • Bygga vidare på redan existerande samverkansformer.

 

Projektgruppen

Projektgruppen arbetar med genomförande, omvärldsbevakning, analysering, planering och kommunikation inom uppdraget för Kompetensförsörjning. Tveka inte att höra av dig om du har frågor kring kompetensförsörjning i Västerbotten. Vi kan besvara dina frågor, förmedla material och lotsa dig vidare.

Aurora Pelli

Projektledare för Kompetensplattform Västerbotten

aurora.pelli@regionvasterbotten.se

070-6115777

Nadja Jernelius

Analytiker

nadja.jernelius@regionvasterbotten.se

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

070- 316 37 01

 

Länsgrupp

För att få en förankring i länet och för att möjliggöra konkreta resultat av plattformsarbetet har Länsgrupp kompetensplattform bildats. I länsgruppen finns:

Organisation                                         Namn
Arbetsförmedlingen                                  Lena Kuosmonen och Lena Sandström,

Länsstyrelsen                                             Kennet Johansson
Umeå universitet                                       Camilla Fahlander

Luleå tekniska universitet                      Gunnar Landsell
Rektor för folkhögskola                          Vakant
Region 8 (Lycksele kommun)                Lars Gavelin och Christer Lindblom,
Umeå kommun                                         Håkan Kemi, Jeanette Haglund och Annika Svensson
Skellefteå kommun                                  Christina Fahlgren-Lövheim och Charlotte Berglund

Akademi Norr                                           Anne Åberg
Region Västerbotten                                Tobias Thomsson och Aurora Pelli

Protokoll, anteckningar och dokument från Länsgruppen hittar du i ”Arkiv”.

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 15:17 av Micaela Löwenhöök