Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Studie 40 000

Västerbotten står inför en stor utmaning. I den analys som Centrum för regionalvetenskap, CERUM, vid Umeå universitet genomfört på uppdrag av Region Västerbotten uppskattas kompetensförsörjningsbehovet fram till 2025 att uppgå till 40 000 personer. Med utmaningar kommer möjligheter. I Västerbotten jobbar vi aktivt med kompetensförsörjningsfrågan.

Studie 39 000 är ett kunskapsunderlag inom ramen för Kompetensförsörjning och är ett konkret bidrag i informationsspridningen om Västerbottens kompetensförsörjningsutmaningar. Studien genomfördes 2011 och reviderades 2014. En ny rapport finns nu att ladda ner, rapporten 40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025.

Rapportens data hittar du här.

Studien ger en bild av hur kompetensförsörjningsbehoven i Västerbotten ser ut de kommande tio åren. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av studiens resultat:

  • I Västerbotten kommer 40 187 personer att gå i pension fram till 2025.
  • Branscherna med störst avgångar är vård och omsorg, jord- och skogsbruk, utbildning och tillverkning.
  • Regionens arbetsmarknad är starkt könsuppdelad
  • Kvinnor från Västerbotten har i genomsnitt en högre utbildningsnivå än män
  • Utrikes födda jobbar i stor utsträckning inom vård och omsorg.

Vid Mötesplats Lycksele i maj 2014 redovisades studien. Se föreläsningen här:

 

Har du frågor om Studie 40 000?

Kontakta Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten.

Material

Rapport 40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025: Rapport 40 000 nya medarbetare behövs fram till 20252011-03-22 FA-regioner i Västerbottens län (722 kB)

Läs sammanfattningen av den uppdaterade rapporten (2015) här: 40 000 populärversion

Läs rapporten från 2011 2011-02-10 Rekryteringsbehovet i Västerbottens län (1.89 MB)

Rapporten kompletteras med två Excelfiler med data på kommunnivå och på nivån funktionell arbetsmarknadsregion:

2011-03-22 Data på Kommunnivå i Västerbottens län (1.25 MB)

2011-03-22 FA-regioner i Västerbottens län (722 kB)

 

 

Uppdaterad 13 mars, 2017 kl 14:13 av Aurora Pelli