Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kompetensplattform Västerbotten på rätt väg

Det arbete som startats i Västerbotten är rätt, men behöver utvecklas.

Det arbete som startats i Västerbotten är rätt, men behöver utvecklas. Både faktainsamling och analys samt uppbyggnad av mötesplatser talar för att länet ska bättre rustat att möta framtida utmaningar. Detta stod klart när ett femtontal personer från bransch och myndigheter diskuterade vid ett seminarium om Kompetensförsörjning på Grand Hôtel.

Ett seminarium om kompetensförsörjning genomfördes under Västerbotten på Grand i fredags den 3 februari. Ett femtontal intresserade personer från myndigheter och nationella organisationer. Näringsdepartementet, Skolverket, YH-myndigheten, SKL, Arbetsförmedlingen, LO, Almega, Transportgruppen, Trä- och möbelföretagen (TMF), mötte upp under rubriken systematik eller pragmatism, hur löser vi kompetensförsörjningen.

Britt-Inger Kajnäs och Anders Barane, SKL, presenterade kompetensanalyser som gjorts inom vård- och omsorgsbranschen och Benitha Lindgren från IWood och Henrik Smedmark från TMF presenterade framtida rekryteringsbehov inom träbranschen. Redan vid inledningen stod det klart att det behövs ett systematiskt arbetssätt med dessa frågor.

Det stod också klart att det arbete som startats i Västerbotten är rätt, men behöver utvecklas. Både faktainsamling och analys samt uppbyggnad av mötesplatser talar för att länet ska bättre rustat att möta framtida utmaningar.

– Vi ser att både kompetensforum och branschforum stödjer detta, menade en av deltagarna.

Till det behövs metoder som gör att de analyser och bilder av kommande behov av människor och kompetens kan omsättas till utbildningsinsatser på kort och lång sikt.

– Med tanke på den brist på människor som statistiken visar över tillträdande och avgående på arbetsmarknaden måste vi också arbeta med effektiviseringar och förändringar av arbetsorganisationen samt tillvarata all den kompetens som finns på våra arbetsplatser, menade en annan av deltagarna.

Ökade resurser till vuxenutbildning och yrkeshögskola medan resurserna till högskola/universitet är tillräckliga var en uppfattning under seminariet.

Ord och begrepp som återkom under seminariet var attraktionskraft, samverkan och systematik. Barbro LundmarkKatarina SjöströmEvy Gustafson och Bertil Almgren som ledde seminariet kände igen sig i detta, eller som Hans Lindberg, ordförande i utbildningsdelegationen uttryckte det; nu har vi visat upp kompetensplattformen under Västerbotten på Grand och fått en indikation på att arbetet går åt rätt håll. Samtidigt har vi knutit nya kontakter som vi ska odla och utveckla inför ett nytt seminarium nästa år. Arbetet i kompetensplattformen behövs både i länet och nationellt.

Kontakt och frågor

Barbro Lundmark

Projektledare, kompetensplattform
Tel: 090-16 57 30 Mobil: 070-629 37 30

Bertil Almgren
Processledare GAS-projektet
070- 65 88 304

Skriv ut

8 februari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer