Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kunskapslyft behövs i hela landet

– Vi är utsatta för kortsiktighet av politiken. Det krävs en annan syn på utbildning. Excellens krävs, men ibland måste faktiskt universiteten få vara lite mer fria och profilera sig. En effekt av utplacerade utbildningar är att man rör om i grytan lokalt. Man får ett kunskapslyft i hela regionen och kan motverka kunskapsförakt, säger Ingrid Runesson, prefekt på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Linnéuniversitetet.

– Vi är utsatta för kortsiktighet av politiken.  Det krävs en annan syn på utbildning. Excellens krävs, men ibland måste faktiskt universiteten få vara lite mer fria och profilera sig. En effekt av utplacerade utbildningar är att man rör om i grytan lokalt. Man får ett kunskapslyft i hela regionen och kan motverka kunskapsförakt, säger Ingrid Runesson, prefekt på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Linnéuniversitetet. 
Behovet av människor med eftergymnasial kompetens ökar i hela landet. Samtidigt finns det en trend där lärosäten centraliserar sina program- och professionsutbildningar till högskole- och universitetsorter. En av nyckelfaktorerna för att säkra långsiktig kompetensförsörjning i mindre kommuner på landsbygden är tillgången till högre utbildning i det egna närområdet.
Under seminariet – Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning- bjöd Skellefteå kommun in intressenter samt politiker att bidra med kunskap och förslag hur kommuner och orter utan etablerade lärosäten på ett bättre sätt än dagens kan möta utmaningarna kring utbildning och kompetensförsörjning.
–  När det kommer till frågan om kompetensförsörjningsbehovet i regionerna kan det behövas en ”good enough-tanke”. Det finns ett behov av basutbildade där alla som genomgår en högskoleutbildning faktiskt inte behöver bli nobelpristagare, säger Ingrid Thylin,  Avdelningschef Samhällsutveckling,  Skellefteå kommun:
 
– Det är inget fel med exellens, men samtidigt får vi inte glömma att vi är ett till ytan stort land med stora behov, säger  Johan Sterte,  rektor för Luleå tekniska universitet.
Se intervju med Johan Sterte av Jan Axelsson.
Skriv ut
7 juli, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer