Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Bilden visar ett besök på Dragonskolans teknikprogram, som är ett av de yrkesprogram som inte aviserat om nedläggning.

Lyssna

Osäkert läge när program och gymnasieskolor lägger ner

Ungdomarna är färre och intresset för yrkesutbildningar svagt. Nu meddelar några gymnasieskolor om att för 2013, helt avstå från att ta in elever till årskurs ett och de flesta av länet gymnasieskolor lägger ner program. John Bauer och Praktiska gymnasiet stänger skolorna helt och hållet.

Ungdomarna är färre och intresset för yrkesutbildningar svagt. Nu meddelar några gymnasieskolor om att för 2013, helt avstå från att ta in elever till årskurs ett och de flesta av länet gymnasieskolor lägger ner program. John Bauer och Praktiska gymnasiet stänger skolorna helt och hållet.

Allra besvärligast är det när skolorna stänger och de som påbörjat en utbildning inte med automatik kan fortsätta sin utbildning på en annan gymnasieskola.
– Utbildningarna kan inte docka i varandra och eleverna tvingas läsa ett eller i vissa fall två extra gymnasieår, säger Hans Lindberg (S), ordförande för utbildningsdelegationen, Region Västerbotten.

Eleverna drabbas och kommunen får ta kostnaden
Han tycker det är märkligt att skolor som haft avkastning tidigare år helt skadeslöst nu kan stänga.
– Rimligt vore att skolorna låter eleverna avsluta sina utbildningar som annars kommer senare ut i arbetslivet samtidigt som kommunen får betala kostnaden för den förlängda gymnasietiden, säger Hans Lindberg.
Han ser en risk i att ungdomar och deras föräldrar nu vill göra trygga val, vilket i en förlängning kan drabba seriösa skolor.

Inga elever till årskurs ett
Jenningskolan i Robertsfors och Norsjö gymnasieskola har meddelat att man inte tar in elever till årskurs ett, men låter de som går i årskurs två och tre avsluta sina studier. Anledningen är för få sökande. Exempelvis har bara två sökande med gymnasiebehörighet valt Norsjö som förstahandsval.

Vissa gymnasieprogram tar inte in elever till årskurs ett, oftast yrkesprogram, exempelvis:

•  Lycksele: estetiska programmet med bild och formgivning, frisör och naturbruk med inriktning mot djur.
•  Yrkesgymnasiet i Skellefteå: VVs och fastighetsprogrammet
•  Balderskolan i Skellefteå: textil, individuellt val mot vård och omsorg, florist och individuellt val mot vård och omsorg
•  Kaplanskolan: industritekniska programmet och humanistprogrammet
•  Liljaskolan i Vännäs: el- och energiprogrammet, humanistiska programmet och urmakarprogrammet
•  JB i Skellefteå: teknikprogramme
Istället är det högt tryck till naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet.

Osäkert läge
Det osäkra läget har medfört att hela 41 procent av eleverna har gjort omval under andra sökperioden. Tidigare har det legat på 25 procent.
– Vi kan bara hoppas att inga fler program läggs ner, men förra året la John Bauer ner handelsprogrammet mitt i sommaren. Vi vet också att några mindre skolor under flera år har kämpat med lågt söktryck. Vilka beslut de fattar nu när det andra valomgången är klar, det vet vi inte, säger Hans Lindberg.

Lärlingsutbildning kan rädda några utbildningar
Att yrkesprogram läggs ner tror Hans Lindberg kan bli kännbart för länets industriföretag, men han berättar att flera skolor försöker etablera lärlingsutbildningar i samverkan med företag och branschorganisationer.
– Lärlingsutbildning går att anordna med bara ett fåtal sökande, men det ställer krav på näringslivet, att de ställer upp med bra och utvecklande lärlingsplatser, säger Hans Lindberg, (S), ordförande för utbildningsdelegationen, Region Västerbotten.
Vid eventuell nedläggning har såväl kommunala som friskolor skyldighet att direkt meddela alla som sökt till aktuell skola eller program.

För mer information:
Hans Lindberg (S), ordförande för utbildningsdelegationen, Region Västerbotten, 070 589 01 66
Barbro Lundmark, projektledare kompetensplattform, Region Västerbotten, 070 629 37 30, barbro.lundmark@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

17 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer