Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-02-20 Plug in konferens – bemötande, samverkan och resultat

Plug in Västerbotten bjuder in till halvtidskonferens om erfarenheter, resultat och metoder, så här långt, ge deltagarna möjlighet till tankar och idéer kring hur länets huvudmän kan arbeta mer förebyggande och med tidiga insatser för att fler elever lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolan och att fler elever fullföljer gymnasieskolan med gymnasieexamen.

I Sverige har i genomsnitt 24 % av eleverna inte fullföljt sina gymnasiestudier på fyra år. Ofullständiga betyg och avbrott från gymnasieskolan är en av de viktigaste frågorna för både skolan och samhället i stort. Därför finns projektet Plug In. Plug In är Sveriges största projekt med fokus på dropouts – unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.  Plug In är till hälften finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Jämtland, Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Region Östsam och Region Västerbotten.

Plug in är inne i slutskedet av programmet som pågått sedan februari 2012. Plug in Västerbotten kommer att fortsätta att arbeta med utvecklingsverkstäder under 2014. En viktig del i arbetet är implementering av de resultat och erfarenheter som Plug in utvecklar.

Syfte med konferensen:
Genom att berätta om erfarenheter, resultat och metoder, så här långt, ge deltagarna möjlighet till tankar och idéer kring hur länets huvudmän kan arbeta mer förebyggande och med tidiga insatser för att fler elever lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolan och att fler elever fullföljer gymnasieskolan med gymnasieexamen.

Målgrupp för halvtidskonferensen:
Politiker och tjänstemän som arbetar på den systempåverkande nivån (skolchefer, rektorer, utvecklingsledare, förste lärare, elevhälsa m.fl.) i grund- och gymnasieskola, Landstinget, statliga myndigheter och samordningsförbund.

Tid: 20 februari 2014, kl. 09.00-16.30

Plats: Hotell Lappland, Lycksele

Avgift: Konferensen är avgiftsfri.

Anmälan: Anmälan senast den 13 februari via den här länken, där ni också anger vilka två seminarier ni vill delta i.

Program: Program finns att ladda ner till vänster på den här sidan.

För mer information, kontakta:
Bertil Almgren, regional projektledare Plug in, Region Västerbotten, bertil.almgren@regionavasterbotten.se , tel. 070-658 83 04

Katarina Sjöström, utbildningsstrateg, Region Västerbotten, katarina.sjostrom@regionvasterbotten.se, tel. 070- 377 37 20

Välkomna!
 
 
Skriv ut
21 januari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Plug in har SKL som huvudman
  - 5 regioner och 55 kommuner deltar
  - Målet med Plug in är att halvera andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan gymnasie-examen
  - Arbetet i kommunerna  bedrivs i verkstäder
  - 7  kommuner i Västerbotten deltar
  - 11 verkstäder arbetar med:
  * Stöd till elever med hög frånvaro
  * Språkstöd till elever med utländsk härkomst
  * Uppföljande väglednings-samtal
  * Betygsuppföljning och stöd i främst årskurs 1, gymnasiet

  Läs mer på:
  www.pluginnovation.se
  www.regionvasterbotten.se

Kommentarer