Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Arbetsmarknadsfokus för Norsjös nyanlända elever

I Norsjö är det arbetsmarknadsfokus på språkintroduktionsprogrammet- i Plug In:s projektverkstad får nyanlända elever besöka utbildningar och arbetsplatser för att lära sig mer om alternativa karriärvägar.

Studie- och yrkesvägledaren har fått extra tid avsatt för att jobba med klassbesök på språkintroduktionsprogrammet för att informera om arbetsmarknadsfrågor och ha enskilda elevsamtal. Bakgrunden till satsningen är att rektor och lärare på språkintroduktionsprogrammet noterat att nyanlända elever inte alltid gjort medvetna gymnasieval, bland annat med anledning av bristande kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. Gruppen av elever på språkintroduktionsprogrammet valde väldigt snävt bland programmen på gymnasiet, ett beteende som projektverkstaden vill förändra.

– Vi vill försäkra oss om att eleverna verkligen insett vad olika gymnasieval och karriärvägar innebär, säger Jenny Lindmark, lokal projektledare för Region Västerbottens projekt Plug In 2.0 i Norsjö. Vi bollar och diskuterar arbetsmarknadsrelaterade frågor i större utsträckning än vad vi gjort tidigare. Vi vill få eleverna att förstå att det kan vara skillnad på jobb i Sverige jämfört med i deras hemländer.

Runt 20 elever är involverade i projektverkstaden. Jenny Lindmark menar att många av eleverna har en stark bild av vad de ska bli, men att de samtidigt vet lite om vad jobben innebär. Därför innefattar verkstaden också en hel del praso- praktik och arbetsplatsbesök.

– Vi vill bredda elevernas syn på olika jobb, samtidigt som vi skapar nyfikenhet, säger Jenny Lindmark. Därför är prason en viktig del av vårt projekt.

En särskilt viktig vinkling på verkstaden är genusperspektivet. De involverade projektmedarbetarna jobbar aktivt med att påverka den tydliga könsuppdelning som finns bland elevernas utbildnings- och yrkesval.

– Det är viktigt att tänka genus, det behövs till exempel mer män i omsorgen och fler kvinnor i träindustrin, säger Jenny Lindmark.

Hon berättar att personalen kunnat se att allt fler killarna visat intresse för omsorgsyrkena, dock inte samma vridning mot traditionellt manliga yrkeskategorier bland tjejerna.

– Eleverna ser att det finns jobb att få direkt efter studierna inom omsorgen, säger Jenny Lindmark. Det är positivt att intresset för dessa jobb finns, i Norsjö saknas en hel del arbetskraft inom t.ex. äldreomsorgen. Vårt projekt ökar inte bara elevernas medvetenhet om arbetsmarknaden, det bäddar även för att vi ska få behålla fler ungdomar i Norsjö.

För mer information:

Jenny Lindmark

070- 491 4848, jenny.lindmark@norsjo.se

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut
23 november, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Plug In 2.0 är en direkt fortsättning på Plug In – Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhopp i gymnasieskolan. Ambitionen är att uppnå strategisk påverkan både nationellt och internationellt. Plug In 2.0 Västerbotten fokuserar på nyanlända i gymnasieåldern, främst språkintroduktionsprogrammets elever och deras språkutveckling i svenska.

Kommentarer