Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Dokumentation från seminariet 750

Karin Karlsson och Ulla-Britt Persson, Anderstorpsskolan, genomförde tillsammans med Elisabeth Ahlgren, Skolinspektionen seminariet 750.

750750 har som mål att utveckla metoder och arbetssätt för att så tidigt som möjligt upptäcka elever som riskerar att inte nå minst betyget E.

För närvarande bedrivs arbetet att ge stöd enskilt eller i mindre undervisningsgrupper inom ämnena engelska och matematik. Ett speciellt stöd riktat mot åk 1 och matematik är mer flexibelt och innebär att en resurslärare i matematik ger stöd inom ordinarie undervisningsgrupp eller enskilt, alternativt i mindre undervisningsgrupp.

Att möta dessa elever handlar om att utgå från andra förhållningssätt till eleverna än ordinarie undervisning. Bl.a. krävs varierade undervisningsformer. Det sker också en kontinuerlig uppföljning av eleverna tillsammans med lärarlag, rektor och elevhälsa.

Erfarenhetens från 750 är att lärarens viktigaste uppdrag är:

  • Ledarskapet i klassrummet
  • Bemötandet
  • Utformning av uppgifterna i ämnet
  • Det allmänna stödet inom ordinarie klassundervisning.

750, Maria Lindgren Tuoma, Elisabeth AhlgrenEn annan erfarenhet är att det behövs en utveckling av mentors uppdrag, inte minst genom en samsyn kring mentorskapet på skolan.

750, Karin Karlsson, Ulla-Britt PersdotterÄven genusperspektivet kom upp vid seminariet. I Västerbotten visar statistik att flickor är överrepresenterade när det gäller upprättade av åtgärdsprogram på gymnasiet. Vid seminariet diskuterades vad de siffrorna kan stå för. Föräldrarnas bakgrund är dock den klart viktigaste framgångsfaktorn för hur elever lyckas med sin skolutbildning. Hur kan skolan kompensera för de elever som har föräldrar med låg utbildningsbakgrund och utjämna dessa skillnader? Det var ytterligare en fråga som kom upp vid seminariet.

750, deltagare

Uppdaterad 12 mars, 2014 kl 9:11 av Jörgen Boström