Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Dokumentation från seminariet Första rummet

Carita Green Granström, Susanne Waara, Mats Bång, Inger Karlsson och Tomas Andersson från de fem kommuner som är med i Första rummet inom Plug in Västerbotten beskrev erfarenheter och metoder de uppnått , så här långt.

Första rummet arbetar med elever som har hög frånvaro eller som inte alltid mår bra. En intressant fråga för Första rummet är vilka metoder som är verksamma, och inte minst vad eleverna tycker om att skolan ordnar ett alternativ till den vanliga undervisningen.

De fem kommunerna arbetar med olika kompetenser, metoder och fysiska miljöer, men har ett antal framgångsfaktorer gemensamt för att främja skolnärvaro och förebygga och åtgärda frånvaro. De viktigaste kunskaperna och erfarenheterna så här långt är:

– Bemötande
– Goda relationer
– Rätt person som arbetar med eleverna
– Samverkan inom och med andra aktörer
– God kommunikation. Lyssna på hur eleverna beskriver sin situation. Vilka insatser vill eleven ha.
– Kunskapsfokus
– Rätt förutsättningar
– Coachande förhållningssätt
– Positivt fokus

Ovanstående finns beskrivet , både inom forskning och i rapporter. En rapport som används i Plug in Västerbotten är SKL:s rapport ”Motverka studieavbrott”. Läs mer här:

Under seminariet deltog även elever och en förälder till en av eleverna. Eleverna kommer hela tiden tillbaka till att se varje elev för den den är och hitta metoder i undervisningen som passar var och en. Deltagarna ville höra elevernas upplevelse/resultat/effekter av MT och bildarbetet.

– Många frågor handlar om vad som måste förändras i grundskolan, inte minst tidiga insatser.
– Det ställdes frågor om hur mental träning och bildarbetet fungerar i praktiken.
– Det diskuterade även om betydelsen att ge eleverna det dom behöver – alltså, rätt insatser!
– Det fanns önskemål att ökad lärartäthet i grundskolans lågstadium skulle kunna hindra frånvaro och skolavhopp, inte minst från eleverna.

20140220 Plug in Västerbotten Första rummet (pdf)

Uppdaterad 10 mars, 2014 kl 16:13 av Jörgen Boström