Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Att känna sig lyckad

Evy-Ann Wikström från Liljaskolan i Vännäs jobbar med att förändra världen- och i Plug In 2.0.

Jag läser en artikel om professorn Nihad Bunar som forskar om migration och utbildning. Han menar att vi ofta ställer fel frågor. Vi ska inte fråga efter om alla ska få lyckas i skolan utan istället fråga oss vad vi kan göra för att alla ska lyckas. Han säger att om eleven tillbringar en endaste dag på skolan så ska det betraktas som om det vore fullständigt möjligt för eleven att lyckas.

Är det verkligen så? Vilken roll har jag i allt detta, spelar mitt arbete någon roll? Är mitt jobb med nyanlända på gymnasienivå ett bidrag till en bättre integration i Sverige? När känner man sig lyckad som lärare? Många frågor men inte så många svar. Det är bland annat för att få svar på dessa frågor som jag är med i projektet Plug In 2.0.

Men egentligen så vet jag redan att det är så. Mitt och mina kollegors jobb är viktigt. Våra elever är viktiga. Vi tror att det är möjligt. Svaret får jag nästan varje dag.

Jag frågar några olika kollegor som undervisar i helt skilda ämnen när de känner sig lyckade i klassrummet. Den ena svarar att hon mest känner det när hon och eleverna har roligt tillsammans. Den andra kollegan menar att han känner sig mest lyckad när han får tillfälle att ge eleverna de kulturella referensramar som de saknar. När jag samtalar med en tredje kollega kommer vi överens om att vi två faktiskt är med och förändrar världen. Oavsett om våra elever kommer att bo kvar i Sverige eller flytta tillbaka till sina hemländer kommer vi att ha gett dem viktiga kunskaper bland annat om demokrati och jämställdhet. Dessa kunskaper kommer de att ta med sig ut i världen för att göra den till en bättre plats.

Jag känner mig lyckad när jag läser en artikel om gymnasieminister Aida Hadzialics liv tillsammans med mina elever. Jag har valt artikeln för att jag vill ge eleverna hopp och visa dem vilka möjligheter det finns i vårt land. Hur kan man bättre visa det än att läsa om flickan som kom som flykting och endast 20 år senare är minister i Sveriges regering? Efter läsningen får mina elever som uppgift att skriva ett brev till ministern.

En av mina elever skriver i sitt brev :

Jag vill ha en bra framtid som de andra människorna har. Jag ska kunna klara skolan och sen få ett bra jobb och det är faktiskt min dröm i framtiden. Jag vill ha en framtid full av ljus.

Då känner jag att jag kan göra skillnad.

Evy-Ann Wikström

lokal projektledare Plug In 2.0 Liljaskolan i Vännäs

Skriv ut

17 december, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Faktaruta Evy-Ann

    Skola och yrke: Gymnasielärare i svenska och lokal projektledare i Plug In 2.0 på Liljaskolan i Vännäs
    Elevmålgrupp Språkintroduktionselever
    Därför är jag med i projektet: För att vi kan hjälpa varandra att ta reda på vad vi måste göra för att alla elever ska lyckas.

  • Plug In 2.0 är en direkt fortsättning på Plug In – Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhopp i gymnasieskolan. Ambitionen är att uppnå strategisk påverkan både nationellt och internationellt. Plug In 2.0 Västerbotten fokuserar på nyanlända i gymnasieåldern, främst språkintroduktionsprogrammets elever och deras språkutveckling i svenska.

Kommentarer