Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Krönika: Det jobbas i tomteverkstaden

Per Lundström är matematiklärare vid Baldergymnasiet i Skellefteå och lokal projektledare för Plug In 2.0.

När projektvärlden möter skolvärlden och när skolvärlden möter omvärlden blir sörjan mellan mina grå tinningar omrörd några varv extra. Den ena världen förstår inte riktigt vad den andra världen håller på med och när verkligheten bryter in kan allting ställas på ända.

Arbetstidsrapporter, lägesrapporter och ifyllandet av excelark är en del av projektvärlden. Mallarna vill fånga verkligheten, men verkligheten är stundvis svårfångad. Inom projektet erbjuds också forskningsanknutna föreläsningar som visar på befrämjande skolingredienser: ordentliga kartläggningar av elever när de börjar, anpassade studieplaner, studiehandledning på modersmålet parallellt med att man lär sig svenska, nära kontakter med vårdnadshavare, undvikande av att hålla elever isolerade för länge i klasser med bara nyanlända och engagemang för varje individ från lärare och rektor är odiskutabla framgångsfaktorer.

Ja, projektvärlden bjuder upp och visar på vägen till elevers framgång, men hur ska man implementera detta i skolvärlden? Alla elever borde bli kompenserade för bristande skolgång i hemlandet och tänk om alla ungdomar som kommer till Sverige hade en garanterad plats på ett nationellt program? Min önskelista till jultomen har nog aldrig varit längre, men under hösten har vi gjort vad vi kunnat i tomteverkstaden.

Hitintills har vi jobbat med att anpassa och förbättra stödorganisationen för de andraspråkselever som går nationella program på Baldergymnasiet i Skellefteå. Kommunen är sedan länge en stor mottagare av ensamkommande flyktingbarn och elever med invandrarbakgrund är en grupp som varje läsår fördubblats på de nationella programmen. De är nu en grupp att räkna med, men också en elevkategori som ställer stora krav på anpassningar i undervisning och upplägg. Vi har ett stort kompensatoriskt uppdrag inom skolan.
Nu när julafton snart stundas är tomteverkstaden i full gång: Vi fortsätter att snickra på en stödorganisation som erbjuder begreppsbildning och handledning gentemot de svårigheter som andraspråkseleverna möter. Det är inte säkert att klappen är klar till jul, men som bekant kommer snart påskharen…

Per Lundström

lokal projektledare för Plug In 2.0, Baldergymnasiet Skellefteå

Skriv ut

3 december, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Faktaruta Per Lundström

    Skola och yrke: Lärare i matematik på Baldergymnasiet i Skellefteå och lokal projektledare för Plug In 2.0

    Elevmålgrupp: Andraspråkselever på nationella program

    Därför är jag med i projektet: Jag vill utveckla vår skolas verksamhet med fokus på elevers lärande, engagemang och välbefinnande.

  • Plug In 2.0 är en direkt fortsättning på Plug In – Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhopp i gymnasieskolan. Ambitionen är att uppnå strategisk påverkan både nationellt och internationellt. Plug In 2.0 Västerbotten fokuserar på nyanlända i gymnasieåldern, främst språkintroduktionsprogrammets elever och deras språkutveckling i svenska.

Kommentarer