Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Dokumentation till konferensen Bemötande, samverkan och resultat

Nu finns dokumentation från Plug in:s konferens Bemötande, samverkan och resultat på Plug in: hemsida.

Nu finns dokumentation från Plug in:s konferens Bemötande, samverkan och resultat på Plug in: hemsida.

Ni som vill ge synpunkter, kommentera gärna nedan i kommentarsfältet om vad ni tyckte om konferensen och hur Region Västerbotten kan vara med och ordna andra mötesplatser.

Lars Lindholm, professor i hälsoekonomi vid Umeå universitet var inbjuden för att berätta om den studie han genomfört i Västerbotten kring utbildningens betydelse för den framtida hälsan.

Lars arbetar efter en modell som skriver fram ett antagande om hur hälsan bland unga kommer att utvecklas under sin livstid beroende på vilken utbildning ungdomen har som ungdom och i vuxen ålder. Unga män som har grundskoleutbildning, löper 5 ggr så stor risk att dö i förtid än den som har universitets/högskoleutbildning. Risken avtar med åldern. Andelen kvinnor som rapporterar att man inte har god hälsa bland kvinnor är 60% med grundskoleutbildning, medan 22% av kvinnorna med universitets/ högskoleutbildning rapporterar att man inte har god hälsa. (30% gymnasiet). Kvinnor har en översjuklighet och männen har överdödlighet.
BMoR
Lars menar att det är viktigt att veta orsak och verkan och Lars tes är att en god hälsa ger goda handlingsmöjligheter.
  • Utbildning ger möjlighet till bra jobb med hög lön, stort eget beslutsutrymmen och god fysisk arbetsmiljö!
  • Utbildning gör det också lättare att förstå relevant information och underlättar kommunikation med t.ex. vårdanställda.
  • Utbildning ändrar också synen på risker. Rökning, fysisk passivitet dåliga matvanor.
  • Utbildning hög status, som i sig är hälsofrämjande. De som har fått en Oscar lever längre!

Begreppet status kan variera: För en del grupper kan en pistol utgöra en statussymbol, medan status i andra grupper kan vara ex. god argumentationsteknik. Ju högre utbildningsnivå man har desto mindre ”ohälsosamma statussymboler”!

Lars menar att utbildning är en determinant (bestämningsfaktor) för hälsa och vad kan man dra för slutsatser av det?

  1. Utbildning avgörande betydelse för hälsan!
  2. Färre avhopp skulle sannolikt minska hälsogapet till en högst rimlig kostnad. Kostnadseffektivt.
  3. Hälsa är en ”biprodukt”. (Man går ju inte gymnasiet för att få god hälsa, man lär ju sig något också)
  4. Kausaliteten är den springande punkten för beslutsfattare och forskare
  5. Är det värt att ta en chans att avstå utbildning?

Lars avslutade med att han vill göra en större studie i med utgångspunkt av Plug får förhoppningsvis skäl att återkomma till kommunerna i länet.

Skriv ut
11 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer