Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Elever från Första rummet mötte politiker och tjänstemän från Norr- Väster- och Österbotten

Avhopp från gymnasieskolan är en viktig och prioriterad fråga att arbeta. Medan politiker och tjänstemän i skolan tycker frågan är svar säger eleverna att börja med att se oss och förstå vår totala livssituation, då blir förutsättningarna för oss bättre att klara skolan.

Under de senaste tjugo åren har ömsesidiga träffar skett inom Aktuell skolpolitik. Politiker och tjänstemän inom skolan i Norr- och Västerbotten träffas i syfte att lära sig av varandra och även förkovra sig genom inbjudna föreläsningar m.m. 14-15 maj genomfördes Aktuell skolpolitik i Umeå och Plug In Västerbotten berättade om var vi står idag, verksamhets- och resultatmässigt.

En del i detta var ett rundabordssamtal kring orsaker om varför ungdomar riskerar eller hoppar av gymnasieskolan. Som utgångspunkt för samtalet användes Tema gruppen ungas:s rapport Tio orsaker till avhopp. rapporten finns på http://www.temaunga.se/node/213.

Intervjuer med de 379 ungdomar som deltog visar att Fler än hälften av de intervjuade anger mobbning som den främsta orsaken till att man valt att hoppa av gymnasiet. Många vittnar dock om att tidiga insatser hade kunnat hjälpa dem att stanna kvar i skolan, men att det oftast saknas. När de avhoppade får ge sin bild av drömskolan efterlyser man vakna vuxna som verkligen bryr sig om hur man mår och en lugnare arbetsmiljö.

Sex elever från Första rummet i Skellefteå och Umeå deltog i samtalen kring dessa frågor. I samtal med eleverna bekräftas det rapporten visar, nämligen att ungdomarna vill se fler vakna vuxna som verkligen bryr sig. I videoklippet kan ni höra hur eleverna sammanfattade samtalet.

Skriv ut

20 maj, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer