Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Första rummet – Skellefteå

Bemötande, motivation och mental träning är tre viktiga hörnpelare i Första rummet Skellefteå.

Bemötande, motivation och mental träning är tre viktiga hörnpelare i Första rummet Skellefteå.

I Skellefteå bedrivs verkstäderna Första rummet grupp och individ. Att möta eleverna där dom är, enskilt och i grupp, ger goda resultat menar juniorkonsulten Carita Green-Granström. Men tro inte att det handlar om något quick-fix. Eleverna behöver tid, och får dom det ökar möjligheterna får dom är klara gymnasieskolan på ett bra sätt. Läs mer……

Första rummet grupp och individ i Skellefteå handlar framförallt om att stärka elevens motivation och öka förutsättningarna att uppnå utbildningens mål samt utveckla en hälsosam livsstil.

Eleverna i gruppverksamheten erbjuds olika aktiviteter för att tidigt skapa en vi-känsla i gruppen. När eleverna trivs och blir trygga med varandra visar de mer av sina resurser och den egna kraften. Det är viktigt med samarbetsövningar, som handlar om att arbeta tillsammans för att påvisa gruppmedlemmarnas styrkor för att tillsammans uppnå mål. Innehållet i verksamheten handlar främst om skapande verksamhet, hälsa, mental träning och tonårstid. Genom ett coachande ledarskap i samtal, diskussioner och aktiva metoder stimuleras eleverna till deltagande. Studiebesök i olika miljöer är vanligt förekommande i gruppverksamheten och möten med människor, som har lyckats uppnå vanliga och ovanliga mål i livet är välkomna till våra ungdomar för att berätta om sin väg. Att formulera frågor och ställa dem till andra människor kan bidra till förståelse och insikter, som kan påverka den egna utvecklingen. Spännande möten med andra kan lättare skapa tolerans och respekt. Lärarna i Första rummet bemöter eleverna genom ett coachande förhållningssätt.

Eleverna i Första rummet individ arbetar med ett individanpassat program genom mental träning och bildarbete. Arbetet tar sitt avstamp i elevens specifika skol- och livssituation, som kan se olika ut för var och en. Vissa elever behöver hämtning för att komma till skolan medan andra vill utföra arbetet i hemmet och somliga arbetet mer än gärna i skolmiljön. Grunden i det mentala träningsarbetet utgår från ett coachande förhållningssätt. Eleverna arbetar med en cd-skiva, som består av fyra olika program, som muskulär avslappning, mental avslappning, självbildsträning och målbildsträning. Många elever beskriver att de blivit stärkta genom att de lärt sig fokusera på det som är positivt och möjligt, det som helt enkelt handlar om deras egna styrkor och förmågor. Negativa tankar kring den egna personen kan i de flesta fall vara kopplade till tidigare mobbing. De som varit mobbade behöver riktade insatser för att komma vidare i arbetet med att stärka sin självbild. Mental träning hjälper dessa elever väl i det ”självuppbyggande” arbetet. Samtliga elever lär sig strategier, som hjälper dem att reducera stress. Många elever menar att trötthet och stressrelaterade krämpor minskat med hjälp av mental träning. Några elever hävdar att de även börjat sova bättre. När sömnen förbättras orkar eleverna prestera mer i skolan. I programmet ingår visualiseringsövningar, som innebär att de får skapa en egen lugn och behaglig mental plats. Eleverna kan använda sina triggers vid behov av avslappning och de kan även använda sin mentala plats för att minska negativa tankar och inre negativa bilder och istället skapa positiva tankar och positiva framtidsbilder. Bildarbetet är direkt kopplat till framtida mål, som eleven strävar efter att uppnå. När eleverna kommit en bit på väg i det mentala träningsarbetet kan de se användbarheten i metoden och tillämpar de nyvunna kunskaperna i sin vardag. De förstår även att andra elever i skolan skulle må gott och fara väl av att få lära sig metoden. Eleverna inser att effekten av mental träning har lång verkningstid och är utan biverkningar. Mental träning handlar om att lära sig tillämpa strategier för att må och fungera bättre inom livsområden som hälsa, studier och relationer.

Teckning-från-Carita

Skriv ut

6 december, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer