Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Gymnasieprojekt för nyanlända utökas efter framgång

Under 2016 får gymnasieprojektet Plug In 2.0 sex nya verkstäder i Västerbotten, och projektet visar redan på stora framgångar.

7 december besökte Plug In:s nationella projektledningen Västerbotten för att ta del av projektets utveckling i länet.

Gunnar Anderzon, nationell projektledare för Plug in 2.0 var nöjd med informationen:
– Ni har kommit igång bra i Västerbotten, inte minst genom att rekrytera deltagare till era verkstäder direkt efter skolstart.

Bertil Almgren, regional projektledare inledde med att ge en bild från den regionala nivån i Plug in 2.0:

– Jämfört med arbetet i den första projektomgången satsar vi nu mer på statisitkuppföljning, arbetet med de horisontella kriterierna och kommunikation. Regionen vill vara med och ta ett ansvar för den regionala utvecklingen kring den framtida kompetensförsörjningen. Därför är en uppbyggnad av kunskapsunderlag, metodutveckling och spridning av resultat viktiga regionala frågor.

Förutom en genomgång av samtliga delprojekt gavs en fördjupad information kring Karriärportföljen som utvecklas vid Ersängsskolan i Umeå, språkverkstaden vid liljaskolan i Vännäs, och det samarbete Malgomajskolan i Vilhelmina utvecklat tillsammans med SCA.

Evy-Anne Wikström, lokal projektledare, och Susanne Berglund, ledamot i regionala ledningsgruppen, berättade om språkverkstaden som syftar till ge mer tid åt elever vis språkintroduktionsprogrammet (IMSPR) tillsammans med kvalificerad personal för att snabbare utveckla svenska språket. Språkcentrum är inte som en studiegård som är öppen för alla, utan lärarna gör bedömningar om vilka elever som ska få komma till språkcentrumet. De som väljs ut får också tider i schemat för Språkcentrum, vilket innebär att det är närvaro som gäller. Eleverna tar tacksamt emot stödet som ges av lärare i svenska som andraspråk, specialpedagoger och modersmålslärare.

– Vi får släcka lyset för att få eleverna att lämna språkcentrum, vilket ger en bild av deras motivation, säger Evy-Anne.

Per Lindberg, ledamot i regionala ledningsgruppen, berättade om varför Malgomajskolan inlett ett samarbete med SCA och hur samarbetet fungerar. Upprinnelsen till samarbetet grundar sig i integrationsfrågan då ledning och personal vid skolan kartlade eleverna och såg att några inte skulle klara svenskan i gymnasiet. Efter ett möte med bl.a. SCA ingår röjsågs-certifikat och skogsvård genom skogsplantering nu i undervisningen. Drivkraften från SCA bygger på behovet av kompetentp personal. Skolan får samtidigt se ungdomar lämnar skolan med en yrkeskompetens och en stärkt språkutveckling. Modellen utvecklas hela tiden:

-Vi tittar på möjligheten att utbilda pistmaskinförare, säger Per Lindberg.

Plug In 2.0 i Västerbotten visar på stora framgångar. Så stora att projektet inför 2016 och fram till 2017 får sex nya verkstadsmoduler i länet.

– Västerbotten har definitivt valt ett angeläget och aktuellt område för projektet- nyanlända Andra regioner och kommuner planerar liknande verkstäder, avslutade Gunnar Anderszon.

Skriv ut

11 december, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Plug In 2.0 är en direkt fortsättning på Plug In – Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhopp i gymnasieskolan. Ambitionen är att uppnå strategisk påverkan både nationellt och internationellt. Plug In 2.0 Västerbotten fokuserar på nyanlända i gymnasieåldern, främst språkintroduktionsprogrammets elever och deras språkutveckling i svenska.

Kommentarer