Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Med fokus på jämställdhet i integrationsprojekt

Plug In 2.0 satsar stort på jämställdhet och likabehandling i projektets verksamhet med att öka nyanlända gymnasieelevers språkinlärning.

Plug In 2.0 satsar stort på jämställdhet och likabehandling i projektets verksamhet med att öka nyanlända gymnasieelevers språkinlärning. Vid en inspirationsdag utbildades projektledarna i hur jämställdhet kan genomsyra projektet.

Vid en träff i Lycksele ledde Bigitta Andersson, processtöd kring horisontella kriterier inom Plug in 2.0 från SKL ett utbildningspass för de lärare, studie- och yrkesvägledare och projektinvolverade från Västerbotten. Nya och gamla kommuner i projektet deltog, totalt 40 personer från 11 kommuner. Plug in har erfarenhet av att inte jobba tillräckligt med jämställdhetsfrågorna, och vilka konsekvenser det ger för elever som ska integreras i det svenska samhället. Man vill därför höja ribban och öka medveten kring frågorna.

Jämställdhetsarbetet i projektet utgår från det intersektionella perspektivet som är ett s.k. skall-krav i alla projekt som den Europeiska socialfonden finansierar, se ESF-rådets horisontella principer här. Syftet med ett intersektionellt perspektiv i Plug In 2.0 är att vara medveten om och hur olika typer av stöd erbjuds olika elever och huruvida detta leder till lika förutsättningar att lyckas i skolan. Därmed ska diskriminerande strukturer förebyggas. Det ska också leda till reflektion kring vilka behov organisationen har svårt att möta, varför det kan vara så och på vilka sätt organisationen måste utvecklas för att möta och anpassa för alla elever.

Närmare 90 procent av eleverna som tas upp i Plug In i Västerbotten är pojkar. Projektet menar att det därmed blir av extra stor betydelse att jobba med jämställdhetsfrågorna för att medvetengöra eleverna om vikten av att agera utifrån alla människors lika värde. Projektledare ska ta hänsyn till riktlinjerna i utförande och planerande för verkstäderna.

– Jämställdhet och utbildning går hand i hand, dessa elever blir bättre samhällsmedborgare om vi redan i skolan tar tag i de här frågorna, säger Birgitta Andersson. Elever ska behandlas olika beroende på kön, fysiska förutsättningar eller ursprung. Olika typer av stöd ska enbart existera i syfte att ge lika förutsättningar att lyckas i skolan. Det är när vi utgår från individen som vi kan se resultat i ett projekt som Plug In.

SKL som är huvudman för Plug In-projektet gör kontinuerliga uppföljningar för att jämställdhetsarbetet ska rulla på bra och har också tagit fram egna riktlinjer för detta arbete.

– Det här är en stor del av att bli en del av samhället, att behandla alla människor likvärdigt, säger Bertil Almgren, regional projektledare. För många av mina elever är skolan den kanske starkaste kontakten med vuxenvärlden, så visst har vi ett integrationsansvar som är större än bara språkinlärningen.

För mer information:

Bertil Almgren, regional projektledare för Plug In 2.0 Västerbotten

070- 65 88 304, bertil.almgren@regionvasterbotten.se

Skriv ut

15 februari, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer