Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Mer systematisk uppföljning av elevernas resultat ska utveckla Anderstorpsskolan

Verkstaden kallas 750 och syftar på att eleverna ska ha minst betyget E i sina kurser som är planerade utifrån 750 gymnasiepoäng per årskurs

Anderstorpsskolan i Skellefteå kommun har startat ett arbete med att följa elevernas betygsresultat utifrån antalet poäng de minst ska uppnå per årskurs. Verkstaden kallas 750 och syftar på att eleverna ska ha minst betyget E i sina kurser som är planerade utifrån 750 gymnasiepoäng per årskurs. Aktiviteterna handlar om både individuellt och gruppstöd inom bl.a. matematik

I somras genomfördes den första sommarskolan. Deltagandet blev som väntat låget, men innehöll så många kvaliteter att en fortsättning planeras. Just nu pågår en planering av ett erbjudande om extra undervisning under novemberlovet, berättar Karin Karlsson som är involverad i arbetet.  I höst fortsätter arbetet med att analysera förra läsårets betyg och erbjuda elever som ännu inte är godkända i kurser olika former av stöd. Vid juluppehållet gör vi en analys av insatserna. Vår målsättning är att fler elever ska göra klar sina kurser under terminstid och färre ska vara i behov av sommarskola, kommenterar Karin.

Redan nu ser vi utifrån de korta erfarenheter vi har att vi identifierar elever redan innan betygen är satta. A-torp har därför tillgång till lärare i olika ämnen, Erik Lundberg, som ger mattestöd, både i elevernas klasser och i annan undervisning och Anette Åkesson som ger stöd till elever med utomnordisk bakgrund i engelska, ser redan nu att ett extra stöd för dessa elever gör nytta för att klara minst E-nivån i betygssystemet, avslutar Karin.

Läs mer på www.pluginnovation.se

För mer information, kontakta:

Ulrika Brännström, 070- 366 9611
Kommunal projektledare

Karin Karlsson, 072-217 7743
Anderstorpsskolan

Skriv ut

9 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer