Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Minnesanteckningar förda vid GR Drop Out erfarenhetsspridning 20131004

17 deltagare från verkstäder i sex av de kommuner som deltar i Plug In Västerbotten tillsammans med personal från Second chance school i Lycksele träffades för att få höra om erfarenheter från det Drop Out Göteteborgsregionen(GR) bedrivit under 2 år.

17 deltagare från verkstäder i sex av de kommuner som deltar i Plug In Västerbotten tillsammans med personal från Second chance school i Lycksele träffades för att få höra om erfarenheter från det Drop Out Göteteborgsregionen(GR) bedrivit under 2 år. Utifrån den kartläggning och den kompetensutveckling som projektet genomfört är de viktigaste erfarenheterna att
– göra något gör skillnad
– frågan om avhopp från skolan har kommit upp på agendan
– frågan om avhopp tas upp på skolchefsnivå
– nätverk med nyckelpersoner som arbetar med avhopp i skolan består

Johan Borvén och Fredrik Åkerlind inledde dagen med att ge en kort beskrivning om hur samverkan och samarbetet i GR är uppbyggt

Därefter fortsatte Johan och Fredrik med att ge en bild av hur Göteborgsregionen arbetar med frågor kring avbrott i skolan och risk för avbrott. Bl.a. driv ett projekt SamTidigt mellan skol- och socialförvaltning som i korthet innebär att utveckla och öka samarbetet mellan skola och socialtjänst.

GR Drop Outs har haft ett stort fokus på tidiga insatser i samband med upptäckt av skolk m.m.  Arbetet har byggts på att fånga tidiga signaler och ambitionen är att utveckla former för ett arbete med elever i de lägre åldrarna.

Målsättningen för GR Drop Out i korthet:

  • Projektet har fyra övergripande mål:
  • Kartläggning om vad som görs i regionen kring drop outs
  • Att ta tillvara på de individuella erfarenheterna bland medarbetare i grundskola och gymnasium som arbetat framgångsrikt med frågan
  • Att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 1000 projektdeltagare under 24 månader
  • Att skapa lärande miljöer som ska leda till strategisk påverkan
Skriv ut
11 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer