Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Plug In mötte Gustav Fridolin

Skolchefer, personalföreträdare och politiker från Västerbotten kom till Sörböleskolan i Skellefteå för det andra dialogmötet där utbildningsminister Gustav Fridolin ville samtala om hur vi tillsammans kan öka behöriga elever till gymnasiet.

50 skolchefer, personalföreträdare och politiker från Västerbotten kom till Sörböleskolan i Skellefteå för det andra dialogmötet där utbildningsminister Gustav Fridolin ville samtala om hur vi tillsammans kan öka behöriga elever till gymnasiet.

Ett av seminarierna genomfördes av Baldergymnasiets verkstad Realize, som beskrev deras metodutvecklingsarbetet kring språkutveckling för nyanlända. Per Lundstöm, projektledare och Maria Berglund, projektledare redovisade hur långt man kommit i sitt arbete.

– En sak vi upptäckt är att när vi arbetar individuellt med eleverna ser vi att vi gör olika och att det finns skillnader för eleverna som inte borde finnas, sa Maria Berglund. Vi tar dessa frågor med oss till våra chefer som blir uppmärksammade på frågorna och kan utifrån det göra olika förändringar i organisationen. På så sätt är Plug in 2.0 projektet både ett stöd för metodutveckling kring elevernas undervisning och att det också har en systempåverkande roll.

– Mycket handlar om att arbeta med förståelse för det svenska skolsystemet och den svenska arbetsmarknaden, fortsatte Per Lundström. Det tillsammans med att skapa motivation och framtidstro efter det att deltagarna fyllt 20 år är viktigt.
Maria Berglund riktade sig till utbildningsministern och menade att för de ungdomar som kommer sent borde åldergränsen för att avsluta gymnasiet höjas till 25 år.

Karin Rhenberg-Reedy och Ingela Marklund deltog också för att ge en kort beskrivning av den verkstad som håller på att startas kring en utveckling av studie- och yrkesvägledning för nyanländ i grundskolan. Ett samarbete med Baldergymnasiet kommer att ingå i verkstaden.

 

 

För mer information:

Bertil Almberg

Projektledare Plug In 2.0 Västerbotten

070- 65 88 304, bertil.almgren@regionvasterbotten.se

Skriv ut

24 oktober, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer