Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Plug In Västerbotten föredöme i nationell rapport om integration

Den aktuella flyktingsituationen i Sverige har resulterat i ett ökat behov av att kartlägga, analysera och utvärdera vilka insatser som faktiskt görs för de nyanlända, inte minst nyanlända barn och unga.

Den aktuella flyktingsituationen i Sverige har resulterat i ett ökat behov av att kartlägga, analysera och utvärdera vilka insatser som faktiskt görs för de nyanlända, inte minst nyanlända barn och unga.

Temagruppen unga i arbetslivet vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) skriver under hösten 2016 en rapport kring hur socialfondsprojekt arbetar med nyanlända ungdomar kring integrering och arbetsmarknadskopplingar.

Rapporten fokuserar på tre regioner i Sverige- region syd, norra mellansverige och mellersta norrland- men med ett extrainslag: Västerbotten och Plug In 2.0-projektet. Anledningen till att Plug In får plats i rapporten är projektets tydliga fokus på nyanlända ungdomar.

– Det finns ännu inte så många klockrena initiativ inom ESF som jobbar med nyanlända ungdomar på det sätt som vi vill kartlägga i rapporten, säger Ylva Bodén, utredare vid Temagruppen. Inom ramen för socialfondens ungdomsprojekt är det främst svenska ungdomar som är i fokus, men det beror till viss del på att flyktingsituationen fortfarande är ganska ny för oss.

Totalt tittar Temagruppen på 10 olika verksamheter som jobbar med nyanlända unga, varav två inom Plug In Västerbotten 2.0. Ylva Bodén har bland annat besökt verkstäderna på Liljaskolan i Vännäs och Midgårdsskolan i Umeå. Vid besöken intervjuades elever, lärare och personal som är involverade i projektet.

– Det jag ser som en framgångsfaktor med Plug In är att projektet tillmötesgår nyanlända ungdomars vilja att integreras genom att finnas i sammanhang med svenska ungdomar, säger Ylva Bodén. Integration och språkinlärning försvåras om nyanlända segregeras. I Plug In ger man extra stöd åt nyanlända i klassrummet, tillsammans med svenska ungdomar, något som jag är övertygad om förbättrar integrationsarbetet i sin helhet.

Rapporten, som ska vara klar i december, syftar till att ge inspiration och stöd till projekt och verksamheter som jobbar med nyanlända ungdomar. Rapporten ska även ligga som underlag för framtida utlysningar inom Socialfonden.

Ylva Bodén ser Plug In som ett gott exempel av integrationsarbete:

– Ni har varit framsynt i att ha valt nyanlända unga som målgrupp. Även om jag inte besökt alla delar av projektet är det tydligt att det finns en stor nytta i att kunna dela erfarenheter regionalt mellan de olika verkstäderna och kommunerna.

För mer information:

Bertil Almgren

Regional projektledare

070- 658 83 04, bertil.almgren@regionvasterbotten.se

Skriv ut

27 september, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Plug In 2.0 är en direkt fortsättning på Plug In – Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhopp i gymnasieskolan. Ambitionen är att uppnå strategisk påverkan både nationellt och internationellt. Plug In 2.0 Västerbotten fokuserar på nyanlända i gymnasieåldern, främst språkintroduktionsprogrammets elever och deras språkutveckling i svenska.

Kommentarer