Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Polen på schemat- så når Storuman bättre skolresultat

I april åker fem elever från Luspengymnasiet i Storuman till Polen för att lära sig mer om landet, men även för att utveckla sina kunskaper i olika skolämnen. Resan är en del av Plug In 2.0- ett projekt för språk- och utbildningsutveckling hos nyanlända elever.

I april åker fem elever från Luspengymnasiet i Storuman till Polen för att lära sig mer om landet, men även för att utveckla sina kunskaper i olika skolämnen. Resan är en del av Plug In 2.0- ett projekt för språk- och utbildningsutveckling hos nyanlända elever.

 Luspengymnasiet har sedan 20 år ett samarbete med en kommun i Polen. Nu blir samarbetet även en viktig del i utvecklingen av en mindre grupp elever från Storuman. Gruppen är en blandning av elever från skolans två introduktionsprogram.

Under dagarna i Polen kommer flera studiebesök att göras, allt knutet till olika skolämnen som eleverna har behov av att jobba extra med.

– Några av eleverna behöver klara sina grundskolebetyg, säger Linda Söderlund, lärare på Luspengymnasiet, som reser med gruppen. Det kan handla om samhällskunskap, historia, engelska och svenska. Att göra den här resan kommer bli ett kreativt sätt att jobba med komplettering av de olika ämnena.

Eleverna får uppgifter att lösa inför och efter resan, för att få möjligheten att kunna tillgodogöra sig betyg i flera ämnen. Eleverna har individuella mål, men alla är väl insatta i att resan handlar om att utveckla sin kunskap och klara sina betyg. När de kommer hem från resan kommer de bland annat få hålla redovisningar om resan i flera olika ämnen. Alla eleverna skriver dagbok under resan för att dokumentera sina intryck.

Polen på schemat

Inför resan har elevgruppen en förmiddag i veckan där de arbetar förberedande inför resan. En lärare med polsk bakgrund hjälper till med förberedelserna genom att berätta för eleverna om det polska samhället. I de förberedande uppgifterna ingår läsförståelseövningar om de olika sevärdheterna som eleverna ska besöka, historielektioner om Polen och filmer och bilder om landet.

– Det är mycket intressant att se hur olika vår världsbild ser ut beroende på varifrån man kommer, säger Linda Söderlund. För oss är t.ex. andra världskriget en mycket central del i vår historieundervisning, men för eleverna med utomeuropeisk bakgrund är det inte alls en lika självklar sak. Vi kommer därför bland annat att besöka Auschwitz när vi är där borta.

Personlig utveckling

Linda Söderlund hoppas att resan ska vara en bra metod för eleverna att uppnå resultat som de kanske annars inte skulle ha gjort i skolan. Hon tror också att resan kan ha en positiv effekt på elevernas självförtroende:

– Det är också en inre resa, ungdomarna får komma ut i världen och bevisa för sig själva och varandra att de klarar av nya saker.

Linda berättar vidare hur några av de nyanlända eleverna först var skeptiska till att genomföra resan, med anledning av att de var oroliga för att förlora viktig tid i skolan. Det har därför varit viktigt med tydlig kommunikation kring att eleverna förväntas prestera resultat under och efter resan.

Resan är en del av utbildningsprojektet Plug In 2.0, och det är SKL som står för kostnaderna. Möjligheten till ett transnationellt utbyte finns för alla kommuner och regioner som deltar i Plug In 2.0, men det är projektledarna själva som får stå för att hitta ett utbyte som passar deras grupp.

Luspengymnasiet har tidigare besökt Polen inom ramen för Plug In (föregångsprojektet till Plug In 2.0). Se redovisningsfilmen här.

Skriv ut

29 februari, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Fakta om resan:

    Eleverna är i Polen sex dagar

    Man bor på hotell

    Besöksmål är Krakow, Auschwitz, saltgruvan i Wieliczka och Zakopane, samt besök på skolor för att träffa polska elever.

  • Plug In 2.0 är en direkt fortsättning på Plug In – Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhopp i gymnasieskolan. Ambitionen är att uppnå strategisk påverkan både nationellt och internationellt. Plug In 2.0 Västerbotten fokuserar på nyanlända i gymnasieåldern, främst språkintroduktionsprogrammets elever och deras språkutveckling i svenska.

Kommentarer