Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Projekt ska minska avhopp från gymnasieskolan

Nu fortsätter succéprojektet Plug In, den här vändan med fokus på att minska avhopp av nyanlända i gymnasieåldern.

Nu fortsätter succéprojektet Plug In, den här vändan med fokus på nyanlända i gymnasieåldern.

Plug In 1.0 gav resultat, på regional nivå kunde lärare och projektinvolverade tydligt se att det metodiska arbetet inom projektet minskade antalet elever som lämnade gymnasieskolan innan avlutad examen. Som framgångsfaktorer fanns bland annat språkstudier för nyanlända, ökad närvaro i skolan och bemötande.

Men med en ny projektomgång framför sig satsar projektet nu fullt ut på arbetet med nyanlända.

-Vi kommer att jobba med nyanlända i gymnasieskolan, främst språkintroduktionsprogrammets elever och deras språkutveckling i svenska, säger Bertil Almgren, projektledare för Plug In Västerbotten.

På regional nivå ingår ett antal av länets kommuner i arbetet där det finns lokala projektledare och projektmedarbetare vid gymnasieskolorna. En av dem är Karoline Holmgren vid Tannbergsskolan i Lycksele:

– Vi var med i första omgången och tycker att vi fick en bra start, men det finns mycket att utveckla. Jag tror att vi måste bli bättre på att utbyta erfarenheter mellan skolorna i länet och inte bli för lokala.

Vid Tannbergsskolan har planerna för Plug In 2.0 redan kommit långt. Bland annat kommer projektet jobba med att elever som kommer till gymnasieskolan utan att ha godkända kunskaper i svenska som andraspråk från högstadiet ska få läsa in kurserna, samtidigt som man påbörjar gymnasiekurserna i samma ämne.

– Vi kommer erbjuda stödlektioner för att eleverna ska få komma ikapp, sägr Karoline Holmgren. I gruppen finns det just nu nio elever som varit i Sverige mellan två och fyra år.

Hon berättar också om att skolan inom projektet ska försöka involvera andra ämnen i språkundervisningen, bland annat genom att använda kurslitteratur från andra kurser som läsförståelsematerial:

– Varför ska eleverna sitta och läsa böcker om segling på svenskaundervisningen när de lika gärna kan jobba med en bok om Karl den XII från historiakursen? Vi kan ju slå två flugor i en smäll.

Enligt Plug In 1.0 är Sverige ett land där skolan är bra på att följa upp elevers beteende och akademiska prestation, men att man däremot inte ser de kognitiva och affektiva värdena lika väl.

– Vi behöver jobba med att ge elever verktyg för att se kopplingen mellan studierna och framtida mål, men även försöka få dem att känna tillhörighet med skolans värderingar, säger Bertil Almgren.

För mer information:

Bertil Almgren

Projektledare Plug In 2.0 Västerbotten

070- 65 88 304

bertil.almgren@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

10 september, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • I Plug In 2.0 satsas ytterligare 150 miljoner kronor. 100 miljoner kommer från Europeiska socialfonden i Sverige (ESF) och 61 miljoner står deltagande regioner och kommuner för.

    I Plug In deltar sex regioner- Göteborgsregionen, Region Jämtland och Härjedalen, Region Östergötland, Region Kalmar och Region Västerbotten samt Kommunförbundet Skåne- och pågår fram till våren 2018. Som ansvarig för den nationella samordningen står SKL (Sveriges kommuner och landsting).

    Nytt för den här programperioden är att europeiska socialfonden sänkt åldersgränsen för deltagare till 15 år, vilket gör att årskurs nior och i vissa fall årskurs åttor kan delta i projektet.

Kommentarer